Wallin, Stefan r
Wallin, Stefan r

Yksi hallituksen kärkihankkeista on puhtaiden elintarvikkeiden kotimaisen käytön ja viennin edistäminen sekä kalavarannoista ja vesistöistä huolehtiminen.

Nyt suunnitellut vuoden 2018 kalastusvakuutustukeen kohdistuvat leikkaukset ovat ristiriidassa tämän kärkitavoitteen kanssa.

– Kalastusvakuutusjärjestelmä on ollut olemassa jo 70 vuotta. Kalastusvakuutuksen tarkoituksena on ollut edistää kaupallisen kalastuksen harjoittamisen edellytyksiä Suomen merialueen rannikon erityisissä olosuhteissa. Jos hallitus todella haluaa pitää huolta kotimaisesta ammattikalastuksesta, tulee sen luopua suunnitelluista leikkauksista, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin ennen asiasta käytävää lähetekeskustelua tänään eduskunnassa.

Kalastusvakuutusjärjestelmän avulla maksetaan korvauksia vahingoista, joita syntyy kalastusvälineille ja aluksille, joita on käytetty rannikkokalastuksessa. Vastaavia vakuutuksia ei muutoin löydy kaupallisilta markkinoilta.

– Suunniteltu 500 000 euron leikkaus on pieni valtiontalouden näkökulmasta, mutta sillä on suuri vaikutus ammattikalastukselle. Täten leikkaukset kurittaisivat jo nyt tukalassa tilanteessa olevaa kotimaista ammattikalastusta. Haluaako hallitus nyt romuttaa viimeisen kansallisen tuen kaupalliselle kalastukselle?