Euroopan parlamentin puhemies David Sassolin

Euroopan parlamentin puhemies David Sassolin lausunto Euroryhmän kokouksesta

“Tällä hetkellä meidän pitää tehdä enemmän. Kansalaiset, yritykset, perheet ja nuoret ovat huolissaan epävarmasta tulevaisuudesta, koska tämän kriisin myötä tulee katoamaan miljoonia työpaikkoja. Viimeaikaiset EU-toimet ovat pyrkineet vastaamaan tähän haasteeseen. Esimerkiksi valtiontukisääntöjä on lievennetty, jotta EU-maat ovat voineet ryhtyä voimakkaisiin toimiin kansalaisten ja yritysten tukemiseksi. Kun Eurooppa ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin, on vastaus ollut joko heikko tai sitä ei ole muodostunut ollenkaan. EU-maiden hallitusten pitää kantaa vastuuta. Tarvitsemme nyt työkaluja tästä kriisistä selviytymiseksi ja jotta voisimme aloittaa jälleenrakennuksen. Meidän pitää valmistautua tämän kriisin seurauksiin.”

”Kansainvälinen työjärjestö (ILO) totesi eilen, että 2,5 miljardia ihmistä ympäri maailmaa tulee kärsimään tämän kriisin negatiivisista seurauksista. Kuinka moneen miljoonaan ihmiseen tämä kriisi tulee vaikuttamaan Euroopassa? Meillä on vastuu suojella näitä ihmisiä kaikkialla Euroopassa. Olemme päättäneet merkittävistä toimenpiteistä, joihin kuuluvat työttömyysriskien lieventämisen tilapäinen tukiväline (SURE), Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevat uudet ehdot, Euroopan investointipankin uudelleenrahoitus pienien ja keskisuojien yritysten suojaamiseksi sekä Euroopan keskuspankin toimet likviditeetin turvaamiseksi ja julkisten ja yksityisten joukkolainojen ostamisen tukemiseksi.”

”Tarvitsemme kuitenkin lisätoimia: meidän pitää luoda taloudellisen elpymisen rahasto, jonka avulla talouksiemme elvyttämisen kulut voidaan jakaa. Tämä edellyttää merkittävää budjettia. EU:n budjetti on liian pieni ja rajoittunut tähän tarpeeseen. Tarvitsemmekin uusia, erityisiä, yhteisiä tapoja rahoittaa talouksiemme elpymistä. Kyse ei ole vain solidaarisuudesta vaan tämä on kaikkien yhteinen etu ottaen huomioon, kuinka syvästi yhteen liittyneitä taloutemme ovat. Yhden valtion romahtamisella olisi dramaattisia seurauksia muille maille. Euroryhmän toimien pitää siis vastata tähän haasteeseen.”

”Hallitusten ja kansalaisten pitää uskoa Euroopan voimaan, joka on tuottanut 70 vuotta yhteistyötä ja rauhaa. Nyt meidän on entistäkin tärkeämpää sijoittaa yhteiseen tulevaisuuteemme.”