90c1222d-13fb-487d-b4a9-25389cc8f52f-w_960

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan pätkätyöt, pätkähaaveet ja pätkäelämä ovat jo nyt monen nuoren todellisuutta. Siksi ei ole oikein, että hallitus aikoo räätälöidä juuri nuorille omat, muita heikommat työehdot ja heikentää irtisanomissuojaa.

– Nuorten työllisyyden kehitys on ollut muita heikompaa finanssikriisin puhkeamisen jälkeen. On hyvä, että hallitus on tunnistanut tämän ongelman, mutta valitettavasti lääke on väärä.

Lindtman totesi puheessaan välikysymyskeskustelussa, että hallituksen toimet eivät kannusta lisäämään työpaikkoja vaan muuttamaan nykyiset vakiduunit pätkätöiksi.

– Olemassa olevat ulkomaiset esimerkit viittaavat siihen, että määräaikaisuuksien käytön vapauttamisella ei ole pidemmän aikavälin positiivisia työllisyysvaikutuksia. Sen sijaan pätkätöiden lisääntyminen näyttää näissä tilanteissa tapahtuvan vakituisten työsuhteiden kustannuksella, Lindtman totesi ja viittasi muun muassa Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhasen lausuntoihin Helsingin Sanomissa (HS 7.5.2018).
– Samoin irtisanomissuojan heikentämiselle esitetyille perusteille ei löydy tukea tutkimusnäytöstä. OECD vertailussa yksilöperusteinen irtisanominen on jo nyt Suomessa helpompaa kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.

Antti Lindtman esitteli puheessaan listan uudistuksia, joilla on todellisia työllisyysvaikutuksia, jotka lisäävät turvaa ja luottamusta ja jotka ovat oikeudenmukaisia.

– Ensinnäkin me tarvitsemme vihdoin tasa-arvoa ja työllisyyttä lisäävän perhevapaauudistuksen tukemaan lapsiperheitä.

– Toiseksi me tarvitsemme laadukasta varhaiskasvatusta, joka on kaikkien lasten saatavilla. Siksi esitämme varhaiskasvatuksen ulottamista kaikille vanhempien tilanteesta riippumatta. On helpompi rakentaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia

– Kolmanneksi, toteutetaan maksuton toisen asteen koulutus oppivelvollisuusikää pidentämällä professori Roope Uusitalon esittämällä tavalla, koska yhdenkään nuoren ei pidä jäädä perusasteen varaan rahanpuutteen vuoksi. Viimeksi eilen saimme huomata, että Petteri Orpon tilaamien talouspolitiikan asiantuntijoiden Sixten Korkmanin, Mikko Spolanderin ja Niku Määttäsen arvioiden mukaan oppivelvollisuusiän nostaminen olisi nyt tarpeen.

– Neljänneksi esitämme sosiaaliturvan uudistamista yleisturva-mallillamme, joka on samaan aikaan sekä kannustava, että mahdollistava. Se tuo lisää mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä ilman nykyisiä kannustinloukkuja.

– Viidenneksi esitämme tuntuvaa verovähennystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Esityksemme on osoitus siitä, että pienyritysten työllistämiskynnystä voidaan madaltaa ilman työehtojen heikennyksiä.

Lindtmanin koko puhe:

Välikysymys nuorten työehdoista

Välikysymyksen 1. allekirjoittajan puhe 8.5.2015 ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtman 

Arvoisa puhemies, 

Suomi on maa, jossa jokainen sukupolvi on halunnut antaa seuraavalle paremmat elämän edellytykset kuin itse on saanut. Tämä sukupolvien välinen ketju on tehnyt Suomesta maailman parhaan maan. Nuoret ovat voineet luottaa siihen, että huomenna on paremmin.

Valitettavasti nykyisen hallituksen päätökset eivät ole tätä luottamusta vahvistaneet.

Eräs nuori totesi: ”Me ollaan Suomen historian ensimmäinen sukupolvi, joka on huonommassa asemassa kuin meidän vanhemmat.”

Hälytyskellojen, kaikkien Suomen kirkkojen kellotapuleista, pitäisi soida, jos nuoret menettävät uskonsa parempaan huomiseen.

Monelle 1990-luvun laman aikana lapsuutensa eläneelle ja finanssikriisin aikana työelämään tulleelle nuorelle epävarmuus on äärimmäisen tuttua.  

Pätkätyöt, pätkähaaveet ja pätkäelämä ovat jo nyt monen nuoren todellisuutta. Ja juuri heille hallitus aikoo räätälöidä omat, muita heikommat työehdot.

Perusteettomien pätkätöiden sallimista hallitus perustelee sillä, että se loisi uusia työpaikkoja.

Nuorten työllisyyden kehitys on ollut muita heikompaa finanssikriisin jälkeen. On hyvä, että hallitus on tunnistanut tämän ongelman, mutta valitettavasti lääke on väärä.

Pääministeri Sipilän mukaan perusteettomien määräaikaisuuksien sallimisella ”pyritään ohjaamaan työnantajien käyttäytymistä”. Mikäli työnantajat ryhtyvät todella toimimaan Sipilän hallituksen esityksen mukaisesti, saamme lisää pätkää, mutta emme lisää työtä – vaan nykyiset vakiduunit muuttuvat yhä enemmän pätkätöiksi. 

Arvoisa puhemies, 

Hallituksen väitteelle näiden toimien työllisyyttä lisäävästä vaikutuksesta ei myöskään löydy tutkimustietoa, päinvastoin.

Olemassa olevat kansainväliset esimerkit viittaavat siihen, että määräaikaisuuksien käytön vapauttamisella ei ole pidemmän aikavälin positiivisia työllisyysvaikutuksia. Sen sijaan pätkätöiden lisääntyminen näyttää näissä tilanteissa tapahtuvan vakituisten työsuhteiden kustannuksella.

Nyt tämä näkemys vahvistetaan myös elinkeinoelämän piiristä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen totesi Helsingin Sanomissa:  ”Olen aika skeptinen sen suhteen, että löytyisi jostain tutkimus, jonka perusteella voitaisiin näyttää, että tämä uudistus selkeästi parantaisi työllisyyttä.”

Tutkimusnäyttöä ei myöskään löydy sille, että irtisanomissuojan heikentäminen lisäisi työllisyyttä. OECD vertailussa yksilöperusteinen irtisanominen on jo nyt Suomessa helpompaa kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Siis irtisanominen on helpompaa Suomessa kuin työllisyyden mallimaissa Saksassa ja Ruotsissa.

Arvoisa puhemies, 

Suomeen syntyy tällä hetkellä vähemmän lapsia kuin kertaakaan itsenäisyytemme aikana. Itse asiassa pitää mennä aina nälkävuosiin saakka 150 vuotta taaksepäin, jotta päästäisiin yhtä pieniin lapsimääriin kuin olemme tänä vuonna nähneet. Onkin kysyttävä, uskaltavatko nuoret nyky-Suomessa tehdä lapsia ja perustaa perhettä? 

On totta, että arvot ja mieltymykset ovat myös muuttuneet. Samalla kuitenkin lukuisissa tutkimuksissa ja kyselyissä nousee toistuvasti esiin työelämän epävarmuus keskeisenä syynä perheen perustamisen lykkäämiseen. Tämä käy hyvin ilmi muun muassa viimeisimmästä perhebarometrista.  

Tämä, jos mikä, on Suomen tulevaisuuden suuri haaste.

Siksi nyt on tulevaisuuden turvan heikentämisen sijaan lisättävä toivoa ja luottamusta.

Hallituksen päättämät työehtojen heikennykset kohdistuvat töihin ja aloille, joilla työskentelee paljon nuoria ja naisia, ja erityisesti nuoria naisia. Nuorten työmarkkinaasema on jo nyt heikompi kuin muilla – eniten pätkätöitä tekevät nuoret naiset. 

Hallituksen ajamat työehtojen heikentämiset eivät tilannetta paranna – päinvastoin. 

Nyt tarvitaan todellisia uudistuksia, jotka auttavat nuoria ja nuoria lapsiperheitä. 

Perhevapaauudistus parantaisi juuri nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Missä se viipyy arvon hallitus? Kertooko tämän uudistuksen hautaaminen jotain hallituksen arvostuksesta perheitä ja nuoria naisia kohtaan? 

Arvoisa puhemies, 

Kun talous talouskehitys oli heikkoa, oli se syy hallitukselle leikata satoja miljoonia nuorten koulutuksesta ja työllistämisestä. Pienituloisten lomarahoja leikattiin ja työttömiä ryhdyttiin rankaisemaan. Kaikkia näitä päätöksiä hallitus perusteli sillä, että talous ei kasva riittävästi. 

Moni ehti jo toivoa, että jokohan tämän hallituksen leikkaukset on nyt nähty, kunnes täysin yllättäen hallitus kaivoin esiin tämän uusimman moukarin.

Nyt kun talous nyt maailmantalouden siivittämänä vihdoin kasvaa, hallitus aikoo räätälöidä nuorille muita heikommat työehdot ja asetetaan heidät eriarvoiseen asemaan työmarkkinoilla. 

Moni kysyy, koska on nuorten vuoro?

Hyvä hallitus, ei nuoruudesta ihmistä pidä rangaista. 

Arvoisa puhemies, 

Jälleen kerran joudutaan kysymään, onko hallitus selvittänyt päätöksiensä yhteensopivuutta perustuslain, Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten tai EU- lainsäädännön kanssa. Ministeri Lindström tunnusti lauantaina Yleisradion ykkösaamussa, että yhdenvertaisuusongelmat olivat hallituksen tiedossa.  

Onneksi perustuslaki sentään on nuorten ystävä. Työoikeuden professori Seppo Koskinen on arvioinut, että 99,9 prosentin varmuudella hallituksen esitys irtisanomissuojan heikentämisestä ei mene läpi. 

Tämä hallitus ei jätä promillenkaan mahdollisuutta käyttämättä, jos kyseessä on työehtojen heikennys. 

Sipilän hallitus on aiemmin perunut lukuisia päätöksiä. Eläkkeensaajien asumistuen leikkaus, kiinteistöverojen korotus, hoitajamitoituksen heikentäminen vain muutamia mainitakseni. Tässä annan tunnustuksen hallitukselle, on parempi perua huono päätös, kuin yrittää väkisin työntää käärmettä pyssyyn.  

Hallituksen olisi jälleen syytä jälleen kuunnella asiantuntijoita sekä antaa arvo aktiivisille suomalaisille nuorille ja perua tämä syrjivä päätös.

Vai onko nuoret ainoa ryhmä, johon kohdistuvia heikennyksiä hallitus ei suostu perumaan?

Arvoisa puhemies, 

Nuorten työllisyyden heikentymisessä on kyse laajemmasta ilmiöstä kuin vain työmarkkinarakenteista. Työelämään huonosti kiinni pääsevien nuorten kohdalla on kyse usein koko elämän mittaisesta kehityksestä. Tähän kehitykseen meidän on puututtava, jos todella haluamme parantaa nuorten työllisyyttä ja vähentää syrjäytymistä. 

Sosialidemokraatit esittävät uudistuksia, joilla on todellisia työllisyysvaikutuksia – uudistuksia, jotka lisäävät turvaa ja luottamusta.

Ensinnäkin me tarvitsemme vihdoin tasa-arvoa ja työllisyyttä lisäävän perhevapaauudistuksen tukemaan lapsiperheitä. 

Toiseksi me tarvitsemme laadukasta varhaiskasvatusta, joka on kaikkien lasten saatavilla. Siksi esitämme varhaiskasvatuksen ulottamista kaikille vanhempien tilanteesta riippumatta. On helpompi rakentaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia

Kolmanneksi, toteutetaan maksuton toisen asteen koulutus oppivelvollisuusikää pidentämällä professori Roope Uusitalon esittämällä tavalla, koska yhdenkään nuoren ei pidä jäädä perusasteen varaan rahanpuutteen vuoksi. Eilen oppivelvollisuuden pidentämisen kannalle tulivat talouspolitiikan asiantuntijat Sixten Korkman, Mikko Spolander ja Niku Määttänen raporteissa, jotka valtionvarainministeri Petteri Orpo tilasi.

Neljänneksi esitämme sosiaaliturvan uudistamista yleisturva-mallin pohjalta, joka on samaan aikaan sekä kannustava että mahdollistava ja luo lisää mahdollisuuksia ottaa työtä vastaan kaikissa tilanteissa.

Viidenneksi esitämme tuntuvaa verovähennystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Pienyritysten työllistämiskynnystä voidaan madaltaa ilman työehtojen heikennyksiä.

Arvoisa puhemies, 

Nuoret eivät kaipaa elämänsä tielle lisää esteitä ja kuoppia, joihin tippua. Nuoret kaipaavat sitä, että he voivat katsoa pää pystyssä eteenpäin ja luottaa siihen, että elämä kantaa. Nuoret kaipaavat sitä, että heitä kohdellaan reilusti ja yhdenvertaisesti. Nuorten lisäksi isät, äidit ja isovanhemmat haluavat lapsilleen ja lapsenlapsilleen turvallista polkua aikuisuuteen.

Nuorten etuoikeus – ja suoranainen velvollisuus – on unelmoida suuremmasta kuin yksikään sukupolvi aiemmin. Meidän päättäjien velvollisuus on tehdä niin rohkeita päätöksiä, että noista unelmista voi joskus tulla totta.

Arvoisa puhemies, 

Kun on käynyt selväksi, että hallitus ei aio perääntyä kyseenalaisissa suunnitelmissaan heikentää erityisesti nuorten työsuhdeturvaa, teen seuraavan epäluottamuslauseesityksen:

”Hallitus on asettamassa alle 30-vuotiaat työntekijät perusteetta ja syrjivästi työmarkkinoilla muita huonompaan asemaan. Hallituksen suunnittelemat työehtojen heikennykset eivät vastaa tämän päivän työmarkkinoiden tarpeita, eivätkä perustuslakiimme kirjattua vaatimusta ihmisten yhdenvertaisuudesta.”

Tämän vuoksi esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.