2016-11-18-15_33_29-2016-sdp-kuntien-ompo-pdf-nitro-reader-3

SDP on tehnyt kaikille kuntapäättäjille sekä puolueen ehdokkaaksi ryhtyville Kuntaomistamisen ohjelman. Ohjelmassa pureudutaan kunnan omistajapolitiikkaan sekä omistajaohjaukseen. SDP haluaa kuntiin fiksua elinkeino- ja omistajapolitiikkaa, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori toimivat tiiviissä yhteistyössä tunnistaen toistensa vahvuudet. SDP:n mukaan kuntien elinkeinopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja strategista perustuen omiin vahvuusalueisiin ja kilpailuetuihin samalla hakien laajempaa yhteistyötä toisten kuntien, maakunnan ja valtion kanssa alueellisen elinvoiman kehittämiseksi.SDP katsoo ohjelmassaan, että kunnan toiminnan ytimessä ovat vahvat julkisesti tuotetut peruspalvelut. Niitä voidaan kuitenkin täydentää ja tehostaa ostamalla ulkoa palveluiden tuottamista, silloin kun siitä on saatavissa hyötyä kuntalaisille. Julkisen ja yksityisen tuotannon vastakkainasettelun sijasta kunnissa olisi keskityttävä analyysiin siitä, mikä toimintatapa parhaiten soveltuu mihinkin toimintaan ja tuottaa kuntalaisille parhaan palvelun. Kuntien yhtiömuodossa toteutettavan toiminnan lisääntyessä on vahvalla ja läpinäkyvällä omistajaohjauksella turvattava kunnan varojen käytön läpinäkyvyys ja toiminnan demokraattinen ohjaus. Kunnan ja kuntalaisten kokonaisedun tulee olla kunnan yhtiöiden toiminnan kantava ajatus. Yhtiöiden omistajaohjaus on sopeutettava eri yhtiöiden hyvinkin erilaisiin tehtäviin ja siinä on hyödynnettävä niin julkisen kuin yksityisen sektorin parhaita käytäntöjä.

Ohjelma on luettavissa osoitteessa sdp.fi/blog/kuntaomistamisenohjelma