suomen_sosialidemokraattisen_puolueen_logo-svg

Sosialidemokraattien mielestä eriarvoistumista ja katteetonta populismia on ehkäistävä. Ihmisten pelkoja ja hätää on silti kuultava. On etsittävä ratkaisuja, jotka edistävät osallisuutta ja vähentävät köyhyyttä.

Työllisyyden vahvistaminen on avainasemassa

Työttömyysturvan leikkaukset eivät työllistä. Inhimillinen yhteiskunta ei nöyryytä työttömäksi joutuvia kansalaisiaan. Kurjistumisen kierre on katkaistava.

Kun ihminen menettää työnsä, häntä ei saa jättää yksin. On parannettava työttömien ihmisten palveluita ja kouluttautumismahdollisuuksia ja rakennettava silta työttömyydestä työhön.

Pitkäaikaistyöttömyys on noussut Suomen ennätyslukemiin. Pitkään työttömän ihmisen on saatava tarvitsemansa tuki. Aktiivista työllistämispolitiikkaa ei saa typistää kuntouttavaksi työtoiminnaksi tai työkokeiluiksi. Molemmat ovat tärkeitä toimia oikein kohdennettuina, mutta tarvitaan nykyistä enemmän tukea, joilla ihmiset pääsevät oikeaan työhön oikealla palkalla.

Työn ja perheen yhteensovittamista on parannettava

Perhevapaajärjestelmä ja varhaiskasvatuksen maksut on uudistettava. Perhevapaiden uudistaminen edistää naisten ja miesten tasa-arvoa kotona ja työelämässä. Se myös auttaa perusteettomien palkkaerojen kaventamisessa.

Jokaisen lapsen on päästävä kohtuuhintaiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.  Lapsiperheiden köyhyyden kasvu on käännettävä laskuun. On huolehdittava perheiden arjen toimeentulosta ja jaksamisesta. Jokaiselle lapselle on turvattava mahdollisuus harrastukseen.

Toivoa paremmasta ja turvaa huomiseen

Ihmisten hyvinvointi ja terveys ovat liian arvokkaita kauppatavaraksi. SDP:n esittämän sote-mallin ydin on, että yhteisesti kerätyt verorahat on tarkoitettu palvelujen ja huolenpidon kustantamiseen, ei yksityisiin voittoihin. Luotamme edelleen julkisesti järjestettyihin ja tuotettuihin palveluihin. Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät näitä. Emme halua pakkoyhtiöittämistä. Haluamme inhimillisemmän sote-mallin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut on pidettävä kohtuullisina.

Kevään kuntavaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät. Kuntavaaleissa on kysymys arjen asioista, tavallisten suomalaisten mieltä painavista huolista. Kuka hoitaa isoäidit ja isoisät, miten pääsee lääkäriin ja terveydenhoitajalle, saavatko lapset laadukasta ja maksutonta opetusta myös tulevaisuudessa? Haluamme antaa ihmisille toivoa paremmasta ja turvaa huomiseen. 

Kuntavaaleissa 2017 luodaan muutos

Kuntavaaleissa ihmisillä on valinnanvapaus, jatketaanko porvarihallituksen raa’alla tiellä vai valitaanko sosialidemokraattien inhimillinen vaihtoehto.

Ehdokasasettelu kuntavaaleissa on SDP:n kannatuksen kasvattamisen avaintekijä. Nyt tarvitaan kaikkia nykyisiä sosialidemokraattisia valtuutettuja sekä kunnallisissa päätöksentekoelimissä mukana olevia ihmisiä sekä satoja uusia vastuunkantajia ehdokkaiksi. Kumppanuudella kansalaisjärjestöjen kanssa ja laajalla kannatuksella huolehditaan oikeudenmukaisemman hyvinvoinnin toteutumisesta kaikille.