debaattibanneri

Avautuvat sote-markkinat kiinnostavat kansainvälisiä pelureita, jotka karsivat kuluja aggressiivisella verosuunnittelulla, arvioi SDP:n eduskuntaryhmän tänään julkistettu raportti. Ryhmän veroasiantuntijan, Lauri Finérin laatima raportti kertoo, miten avautuvat sote-markkinat vaikuttavat yrityksiin ja niiden verosuunnitteluun.

– Korkoihin perustuva verosuunnittelu jatkuu yhä, vaikka se on lakimuutoksen ja kansalaismielipiteen paineessa vähentynyt viime vuosina. Tutkimuksen tunnuslukujen perusteella aggressiivinen verosuunnittelu keskittyy muutamiin pääomasijoittajien hallinnoimiin terveysyrityksiin, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava, kansanedustaja Timo Harakka.

Raportissa tutkittiin Suomen 20 suurimman terveyspalveluyrityksen tilinpäätöstietoja vuosina 2011–2015. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kaksinkertaistui ajanjaksolla 2,2 miljardiin euroon, mutta niiden kannattavuus on pysynyt matalalla tasolla.

– Hallituksen sote-kaavailut ovat johtaneet alan keskittymiseen. Niin sanottu valinnanvapausmalli johtaisi siihen, että muutamat kansainväliset konsernit kaappaisivat markkinat, jotka avautuvat ensi vuoden lopussa. Juuri tällaisiin yrityksiin verosuunnittelu on keskittynyt, Harakka arvioi.

Verosuunnittelulla ei ainoastaan vähennetä terveysyritysten verotettavia voittoja. Myös lääkärit pyrkivät minimoimaan verojaan yhtiöittämällä työnsä ja maksamalla palkkiot pääomatuloina. Näin vältetään myös palkan sivukulut. Tulonmuunto uhkaa lisääntyä sote-markkinoilla.

– Röyhkeimpiin järjestelyihin on ollut pakko puuttua lainsäädännöllä, mutta siitä on löydetty jälleen uusia aukkoja. Lääkärien verosuunnittelulla on suuri merkitys, sillä yli puolet alan liikevaihdosta kuluu palkkaukseen ja alihankintaan, Harakka sanoo.

On ilmeistä, että sote-yritykset hakevat enenevässä määrin kustannussäästöjä myös verosuunnittelulla. Hallitus ei ole vastaamassa raportissa esiin nostettuihin ongelmiin. Lain valmistelumateriaaleista ei löydy lainkaan asiantuntija-analyysiä terveysmarkkinoista ja muutoksen vaikutuksista yrityksiin. Raportissa kuvataan sekä syntyvät ongelmat että SDP:n ratkaisut niihin.

– Sote-uudistuksen häviäjiä ovat pienet yritykset. Niillä ei ole mahdollisuuksia samanlaiseen verosuunnitteluun kuin suuremmilla, toteaa raportin tekijä Lauri Finér.

– Verosuunnittelu vääristää kilpailua. Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuasema täytyy taata sote-lakien muutoksilla ja EU:n veronkiertodirektiivin tiukalla toimeenpanolla. Haastamme hallituksen huolehtimaan siitä, että veronmaksajien veroeurot pysyvät Suomessa, sanoo Harakka.
Lue koko raportti täältä: https://drive.google.com/open?id=0BxBp0W-Fr0AWYVNzYXRIckp3aWM