Kuva: Jukka-Pekka Flander

Kansanedustaja, entinen opetusministeri Jukka Gustafsson puhui tiistaina 9.8. Kansanopistopäivillä Varalan Urheiluopistolla Tampereella.

-Koulutusjärjestelmä on luotu sivistyksen tavoitteluun yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Sivistys on osa ihmisyyttä siinä missä ihmisoikeudet määrittävät demokratiaa. Iloitsen tästä sivistysvaliokunnan muotoilusta, joka syvensi sivistyksen merkitystä koulutuksen päämääränä koulutuspoliittisessa selonteossa.  Uskon, että tämä sopii erityisen hyvin kansanopistoväelle, hehkutti Gustafsson.

Gustafsson muistutti kansanedustajia ja päättäjiä laajemminkin siitä, miten suuri yhteiskunnallinen voimavara vapaa sivistystyö yli miljoonaa suomalaista koskettavana on.

-Vapaata sivistystyötä tarvitaan juuri nyt, kun elämme epävakaita aikoja. Vihapuhe, puutteellinen medialukutaito, henkinen pahoinvointi ja tulevaisuuden usko on monilla koetuksella. Yhteiskunnalliselle eheydelle ja aktiiviselle kansalaisuudelle ja henkistä kasvua rakentavalle sivistystyölle on tarvetta kaikilla koulutustasoilla, Gustafsson muistuttaa.

-Eduskunnan on lunastettava antamansa lupaukset hyväksyessään koulutuspoliittisen selonteon.

Tärkeää on, että jo v.2023 budjetissa vapaan sivistystyön rahoitusta kehitetään ennakoivasti, jotta oppilaitoksen ylläpitäjät voivat kehittää koulutustoimintaansa kestävästi ja pitkäjänteisesti. Tarvitaan ennakoiva rahoitusjärjestelmä, joka huomioi perusrahoituksen suoritteiden lisäksi uudet yhteiskunnalliset tehtävät.

-Kannan suurta huolta siitä, ettei esim. ikääntyneiden ihmisten sivistykselliset oikeudet eivät toteudu.

Ikääntymiseen ja vanhuuteen varautumisen kansalaistaitojen edistäminen ja ikääntyneiden ihmisten digitaitojen opettaminen ja vahvistaminen on turvattava perustuslakimme hengessä, vaatii Gustafsson.