Harakka, Timo sd

Hallituspuolueet lupasivat toukokuussa puuttua hallintarekisterien mahdollistamaan veronkiertoon. Valtiovarainministeriön lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

”Esitys ei edelleenkään estä veronkiertoa. Osinkoveroa voi kiertää, kun myy tai vuokraa osakkeet osingonmaksun ajaksi, sillä myyntivoittojen piilottelua ei estetä”, toteaa SDP:n verovastaava, kansanedustaja Timo Harakka.

”Hallitus ei myöskään aio varmistaa osakastietojen julkisuutta, mikä olisi välttämätöntä sisäpiiririkosten ja rahanpesun ehkäisemiseksi.”

Sohlaus hallintarekisteristä jatkuu

Eduskunta salli toukokuussa hallituspuolueiden äänin suomalaisille ulkomaisten hallintarekisterien käytön. Opposition voimakas arvostelu johtui siihen, että hallitus lupasi paikata lakipakettia erityistoimilla, joiden piti vähentää väärinkäytöksiä.

”Hallitus ilmoitti, että ministeriössä valmistellaan täysillä rangaistuslähdeveroa. Se vaihtui kuitenkin yhtäkkiä ennakonpidätykseksi. Nyt sohlaus jatkuu, kun esitykset on pantu taas uusiksi”, Harakka ihmettelee.

Uusin lakiluonnos sisältää molemmat – sekä 50 prosentin ennakonpidätyksen että 35 prosentin lähdeveron. Lisäksi se velvoittaisi osakkeiden säilyttäjät rekisteröitymään ja keräämään osingonsaajien tunnistetiedot. Säilyttäjät olisivat myös vastuussa siitä, että osinkoverot peritään oikein.

”Esitin osakkaiden tunnistamista jo toukokuussa ja nyt näyttää, että hallitus on ottanut kritiikistä onkeensa. Valitettavasti tunnistamisvelvollisuus koskisi vain osingonjakohetkeä, joten osakkailla olisi 364 päivää vuodessa ostaa ja myydä viranomaisten tietämättä”, Harakka sanoo.

Edelläkävijästä perässähiihtäjäksi

Harakka moitti hallitusta siitä, että se on haluton lisäämään omistusten läpinäkyvyyttä muun Euroopan tahdissa.

”Viisi vuotta sitten Suomi oli EU:n edelläkävijä, nyt se perässähiihtäjä”, Harakka vertaa Urpilaisen-Rinteen aikaa Stubbin-Orpon kauteen.

”Suomen pitäisi olla avoimuuden eturintamassa. Osakkeiden säilyttäjät tulisi velvoittaa keräämään osakastiedot julkiseen rekisteriin sekä ilmoittamaan myös myynnit viranomaisille, jottei verovilppi onnistu”, Harakka esittää.

Lakiesitystä käsitelty myös SDP:n veropoliittisen asiantuntijan Lauri Finérin blogissa: https://veropolitiikka.wordpress.com/2017/08/15/hallituksen-hallintarekisterilakiluonnos-jattaa-toivomisen-varaa/