ihalainen-lauri-yhtkuvake

Kuntien asema ja rooli ovat muutoksessa, ehkä suuremmassa kuin puhutaan. Tämän muutoksen ajureina ovat sote- ja maakuntauudistus sekä kasvupalvelujen kehittämislinjaukset. Kuntien uusien valtuustojen ja hallitusten tulee rakentaa ja päivittää uudelleen strategiansa.

Kunnille jää edelleenkin tärkeitä palvelutehtäviä, sivistys- ja koulutusvastuut. On yhä tärkeämpää rakentaa kuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet kunkin kunnan vahvuuksille. Pelkästään jäljelle jäävien palvelujen varaan kuntien elinvoimaisuutta ei voida rakentaa. Tavoitteena tulee olla hyvän ja turvallisen elinympäristön tuottaminen asukkaille ja houkuttelevan toimintaympäristön luominen yrityksille ja elinkeinoelämälle. Hyvinvointi syntyy työstä. Elinkeinopolitiikassa ja investointien saamisessa on yhä tärkeämpää tehdä kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Uusien kuntapäättäjien olisi tärkeää syventyä elinkeinopolitiikan tueksi myös kuntien omistajapoliittisiin linjauksiin. Kuntien omistajapolitiikka on jo nyt hyvin monimuotoista. Tässäkin asiassa kuntalaisten etu ohjaa omistajapolitiikkaa. Kuntien omistamien yhtiöiden määrä on kasvanut. Se haastaa myös kuntien demokraattisen ohjauksen. Yhtiöittämisen myötä toiminnot siirtyvät kauemmaksi poliittisesta kontrollista ja läpinäkyvyys voi hämärtyä.

Kuntien yhtiöiden luonne voi olla myös erilainen: erityistehtäväyhtiöt, strategisen intressin yhtiöt, taloudellisen intressin yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla, kunnan liikelaitokset.

SDP on tuottanut kuntapäättäjille kuntien elinkeino- ja omistajapoliittisen ohjelman. Sen tarkoitus on tukea ja antaa tietoa päätöksentekijöille SDP:n linjauksista uudistuvien kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamisessa.

SDP:n tavoitteena on – toisin kuin hallituksen – esittää kunnille laajaa roolia kasvupalveluissa ja työllisyyden hoidossa. Kunnille tulee turvata kasvupalvelujen toteuttaminen haluamallaan tavalla ja mahdollisuus tuottaa niitä myös itse. Työllisyys, koulutus- ja elinkeinopolitiikan toisiaan tukevia kokonaisuuksia ei pidä repiä kunnissa rikki. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden katkaisussa toteutettujen kuntakokeilujen tulokset ovat olleet rohkaisevia. SDP:n nuorisotakuuohjelman mukaisesti kunnilla tulisi olla kokonaisvastuu nuorten eri elämän taitekohdista, mm. koulutus- ja työllisyysasioissa.

Uskon, että valtakunnan tasolla toteutettavan politiikan ohella kuntatasolla – lähellä ihmisten arkea – tehtävillä ratkaisuilla on kansalaisille suuri merkitys. Siksi SDP:n kuntapäättäjien on tärkeää olla aktiivisia ihmisten arjen asioissa ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tällainen työ on omiaan kasvattamaan kansalaisluottamusta.