Suomen_sosialidemokraattisen_puolueen_logo.svg

SDP:n kansanedustajat ovat pettyneitä hallituksen esitykseen uudeksi julkisia hankintoja koskevaksi lainsäädännöksi.

– EU on uusilla hankintadirektiiveillä pyrkinyt ohjaamaan julkisia hankintoja suuntaan, jossa laadun, ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien huomioiminen sekä työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen olisivat osa kaikkia hankintoja, toteaa kansanedustaja Lauri Ihalainen.

– Hallituksen esitys on tähän nähden kunnianhimoton. Hallituksen esityksessä tehdään lähinnä se, mitä direktiivit vähintään vaativat, ei sitä minkä ne mahdollistaisivat. Kilpailuttaminen pelkän hinnan perusteella olisi edelleen täysin vapaasti valittavissa oleva vaihtoehto, Ihalainen arvostelee.

Edustaja Ville Skinnari nostaa esiin hankintalakiin esitetyn tiukan rajauksen kuntien ns. in house -toiminnalle.

– Tähän asti kunnat ovat voineet järjestää in house -yhtiöidensä ja kuntayhtymien toiminnan järkevästi ja joustavasti. Nyt hallitus esittää, että in house -yksiköiden toiminnasta vain 5 % saisi kohdistua muualle kuin suoraan ne omistavalle kunnalle, vaikka EU-direktiivissä vastaava raja on 20 %. Tämä rajoittaisi huomattavasti kuntien nykyistä toimintaa.

Skinnari muistuttaa, että in house-toiminnan rajaamiseen on kohdistunut kova lobbaus yrittäjäjärjestöjen puolelta.

– Silti pitäisi asettaa kuntalaisten etu ja kuntien mahdollisuus järjestää toimintansa fiksusti eturyhmien tavoitteiden edelle.

Edustaja Maria Guzenina kiinnittää erityistä huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen sääntelyyn.

– On hyvä, että sote-hankintojen kilpailutuksen kynnysarvo nousee lakiesityksessä. Mutta sitä ei voida hyväksyä, että näidenkin palveluiden kilpailutuksessa voitaisiin edelleen valita hinta ainoaksi kriteeriksi. Esimerkiksi vanhusten ja vammaisten asumispalveluiden osalta on voitava huolehtia, etteivät kilpailutukset johda asiakkaiden pompotteluun määräajoin yksiköstä toiseen.

Hallituksen esitys HE 108/2016 hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi on 7.9.2016 lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.