Myller, Riitta sd
Myller, Riitta sd

SDP:n Myller vaatii: Turvallisuus ensin ydinvoimarakentamisessa

SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokuntavastaava Riitta Myller on huolestunut suomalaisen ydinvoimarakentamisen turvallisuudesta. Tällä viikolla Ylen A-studio kertoi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta ja siihen liittyvistä turvallisuusepäselvyyksistä. Yhtiön työtekijät ovat kertoneet painostuksesta ja turvallisuusasioiden sivuuttamisesta ydinvoimalan rakennushankkeessa.

− A-studion elokuisen raportin mukaan turvallisuusasioiden allekirjoittajia on jopa vaihdettu, jos alkuperäinen asiantuntija ei ole suostunut hyväksymään ja allekirjoittamaan asiaa. Tämä kaikki tuntuu totaalisen uskomattomalta.

Myller muistuttaa, että ydinvoima itsessään on ollut myös Suomessa kansalaisten mielipiteitä jakava ja ristiriitoja herättävä, erityisesti turvallisuuteen liittyvien kysymysten vuoksi.

− Sosiaalidemokraatit ovat aina lähteneet siitä, että ydinvoima-asioissa turvallisuuden täytyy aina olla kaiken peruspilari. Se tarkoittaa sitä, että ydinvoima-asioissa noudatetaan korkeinta mahdollista turvallisuusstandardia, mitään ei saa eikä voi jättää tutkimatta ja huomioon ottamatta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan myös ydinvoimalahankkeessa aikataulu vaikuttaa olevan tärkeämpi kuin turvallisuuden varmistaminen. Myller kysyykin, onko hallitus käynyt keskusteluja fennovoiman johdon kanssa yhtiön sisäisestä turvallisuuskulttuurista nyt esille tulleiden selvitysten pohjalta ja onko viranomaisilla riittävät valmiudet ja resurssit valvoa ydinvoimahanketta.

− Meillä on jo lukuisia esimerkkejä homekouluista, joissa rakentamisen aikataulun johdosta on tehty vakavia virheitä. Näissä kouluissa lapset ja opettajat kärsivät nyt sisäilmaongelmista. Maan hallituksen on nyt varmistettava, että ydinvoimarakentamisessa jatkossa täysin aukottomasti huolehditaan ja noudatetaan turvallisuusmääräyksiä, eikä turhalla kiireellä vaaranneta suomalaisten tulevaa tai nykyistä turvallisuutta.