rasanen-joona-yhtkuvake-350x350

SDP:n Räsänen: Hallituksen selvitettävä maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön tehtyjen muutosten vaikutukset

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen vaatii, että hallitus tekisi kokonaisarvion tällä vaalikaudella maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön muutosten vaikutuksista. Räsäsen mielestä olisi erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeuksien näkökulmasta tärkeää, että tehtyjen lakimuutosten vaikutukset arvioitaisiin perusteellisesti.

─ Hallitus on tällä vaalikaudella tehnyt lukuisia muutoksia maahanmuuttoa koskevaan lainsäädäntöön. Muutosten yhteisenä tarkoituksena on ollut päivittää lainsäädäntöä vastaamaan uutta tilannetta, jossa Suomeen kohdistuva muuttoliike on merkittävästi kasvanut esimerkiksi Lähi-idän pakolaiskriisin seurauksena. Osa muutoksista ovat olleet mielestäni perusteltuja, kun taas toiset muutokset eivät. Tarve tehtyjen muutosten vaikutusten arvioinnille on kuitenkin ilmeinen, Räsänen toteaa.

Räsänen pitää tärkeänä, että eduskunta pidetään tietoisena niistä vaikutuksista, joihin lainsäädäntöön tehdyt muutokset ovat johtaneet. Viime aikoina julkisuuteen nousseet epäselvyydet esimerkiksi Irakiin käännytettyjen turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ovat Räsäsen mielestä uutisia, jotka korostavat tarvetta vaikutusten arvioinnille. Hän on aikeissa jättää kirjallisen kysymyksen aiheesta hallitukselle.

─ Kun lakeja uudistetaan ja säädetään nopealla tahdilla, on välillä tärkeää myös pysähtyä arvioimaan kokonaisuuksia. Muuten vaarana on, että eduskunta päätyy säätämään lakeja, joiden vaikutukset jäävät epäselviksi. Siksi esitän, että hallitus tekisi kokonaisarvion maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön muutosten vaikutuksista, Räsänen jatkaa.