Oc5xsCGv_400x400

Sinisten puheenjohtaja, nuorisoasioista vastaava ministeri Sampo Terho osallistuu uusimmassa blogissaan keskusteluun toisen asteen maksuttomuudesta. Terho ehdottaa täsmäratkaisua siihen, että jokaisella peruskoulun päättävällä nuorella olisi taloudellisesti mahdollista jatkaa suoraan opintoja toisella asteella.

“Suurimmalla osalla perheistä on varaa maksaa koululaisensa oppimateriaalit toisella asteella”, Terho sanoo. ” Kohdistaisin avun niille, jotka sitä ensisijaisesti tarvitsevat. Ratkaisu voisi olla oikein kohdennettu oppimateriaalilisä.”

Lue lisää Sampo Terhon blogista