Torvinen EP naistenpäivän seminaarissa

Torvinen EP naistenpäivän seminaarissa

Sinisten kansanedustaja ja puoluesihteeri Matti Torvinen edustaa tänään Brysselissä eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa kansainvälisessä tilaisuudessa. Tilaisuuden aiheena on naisten aseman edistäminen ICT- ja media-aloilla.

“Jopa Suomessa, joka on monessa suhteessa tasa-arvon edelläkävijä, naisia on IT-alalla aivan liian vähän. Naisia tulisi rohkaista jo nuoresta lähtien suuntautumaan tekniikan ja tieteen aloille. Sulkeutuneilla asenteilla heitämme hukkaan valtavan määrän osaamista ja ideoita, joita naiset voisivat alalle tuoda. Peruskoululla on keskeinen rooli tehdä koodaamista ja tekniikkaa tutuksi kaikille. Lisäksi on varmistettava, että tekniikasta kiinnostuneita naisia myös kannustetaan hakemaan alan jatkokoulutukseen”, sanoo Torvinen.

Torvinen korostaa internetin ja sananvapauden merkitystä naisiin kohdistuvissa asenteissa.

“Naisten ala-arvoinen kohtelu internetissä on usein kytköksissä muihinkin syrjinnän muotoihin, kuten rasismiin. Meidän tulee Suomessakin edelleen vahvistaa naisten sananvapautta ja mahdollisuutta päästä ääneen. Monipuolinen keskustelu ja taistelu sukupuolten tasa-arvon puolesta vahvistaa naisten asemaa. Internet on auttanut levittämään tietoa naisten kokemasta sorrosta ympäri maailmaa, jolloin sana leviää nopeasti ja muuttaa asenteita. Myös vahvoilla naisesikuvilla on valtava voima asennemuutoksessa”, toteaa Torvinen.