Torvinen Matti

Sinisten puoluesihteeri Torvinen: Sinisiltä täysi tuki tiedustelulainsäädännön kiireelliselle uudistamiselle

”Tiedustelulainsäädännön uudistus pitää saada nopeasti eduskuntaan. Siniset kannattaa varauksetta lakipakettiin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä eli vielä istuvan eduskunnan aikana”, toteaa Sinisen tulevaisuuden puoluesihteeri, kansanedustaja ja varatuomari Matti Torvinen. ”Valtioiden välinen tiedusteluyhteistyö kehittyy huimaa vauhtia. Lainsäädäntömme ei mahdollista täysipainoista yhteistyötä. Olemme jo jäljessä.”

Torvinen on sinisten edustaja tiedustelun parlamentaarisessa seurantaryhmässä. Torvinen pitää esitettyä mallia hyvänä. Tiedustelutoimintaa valvomaan on tarkoitus nimittää tiedusteluvaltuutettu ja perustaa eduskuntaan uusi tiedusteluvaliokunta.

”Suomi on luomassa Euroopan nykyaikaisinta tiedustelulainsäädäntöä. Vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa uudistuksella on kiire”, Torvinen jatkaa. ”Myös teknologia on kehittynyt voimakkaasti ja sotilaallisessa viestiliikenteessä on tapahtunut siirtymä analogisesta digitaaliseen toimintaympäristöön. Ilman lainsäädännön uudistamista kriittisiin tiedustelutietoihin on erittäin vaikea päästä.”

Suomen puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on olennaisen tärkeää, että kaikki lakiesityksessä ehdotetut tiedonhankintamenetelmät saataisiin sotilastiedustelun käyttöön mahdollisimman nopeasti. Vain siten Suomi pystyy mahdollistamaan oikea-aikaisen ennakkovaroituskyvyn ja tilannetietoisuuden, joilla vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Siviilitiedustelun osalta tilanne on samankaltainen. Toimintaympäristö on muuttunut radikaalisti viime vuosien aikana. Kansainvälinen terrorismi, kyberuhat ja laajamittainen laiton maahantulo ovat muuttaneet toimintaympäristöä merkittävästi. Samalla hybridivaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet.

”Ylipäätään rajat ylittävien uhkien torjuminen ja niihin varautuminen edellyttävät niin sotilas- kuin siviiliviranomaisilta laajan keinovalikoiman käyttämistä. Ilman toimivan tiedustelulainsäädännön antamia valmiuksia kansallinen turvallisuutemme vaarantuu.”