brexit-1462470589paa

Eduskunnan suuri valiokunta keskusteli Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisesta EU-erosta kokouksessaan 21. lokakuuta. Valiokunta kuuli asiantuntijana Oxfordin yliopiston professori Anne Deightonia, joka tutkii ja opettaa eurooppalaista ulkopolitiikkaa.

Deightonin mukaan kansanäänestyksen tulos ei ollut sattumaa, vaan seurausta pitkästä suurvalta-aseman menetykseen kytkeytyvästä historiallisesta kehityksestä ja Britannian haluttomasta suhtautumisesta eurooppalaiseen integraatioon. Brexit on johtanut Isossa-Britanniassa poliittisesti epäselvään tilanteeseen ja ratkaistavana on suuria kysymyksiä esim. siirtolaisuuden suhteen. EU:n kanssa edessä olevien neuvottelujen osalta Iso-Britannia on jo nyt joutunut huomaamaan, ettei se voi sanella ehtoja EU:lle esimerkiksi sisämarkkinoille pääsyn suhteen, Deighton arvioi.

Brexitin psykologinen vaikutus EU:lle voi Deightonin mukaan olla merkittävä ja mahdollisesti vaarallinen. Lisäksi Brexit tulee heijastumaan kansainväliseen yhteistyöhön monin tavoin myös unionin ulkopuolella. EU:n tulevaisuuden kannalta keskeistä on joustava suhtautuminen uuden kumppanuuden rakentamisessa Isoon-Britanniaan.

Valiokunnan keskustelussa käsiteltiin Brexit-äänestystuloksen yksityiskohtia, kuten nuorten suhteellisesti vähäisempää äänestysaktiivisuutta ja siirtolaisuutta. Professori Deighton totesi, ettei siirtolaisuus selittävänä tekijänä ole yksinkertainen, sillä unionin vastustus oli suurinta alueilla, joilla siirtolaisuus on vähäisintä.

Keskustelua käytiin myös Brexitin vaikutuksesta Ison-Britannian puoluepoliittiseen kenttään, Skotlannin asemasta sekä eroprosessin etenemisestä. Deighton totesi, että eroneuvotteluissa sovellettava artikla 50 on monitulkintainen, eikä prosessin peruuttamattomuudesta ole vielä täyttä selvyyttä.