Sipilä, Juha kesk

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.)

Suuri valiokunta kuuli pääministeri Sipilää EU:n epävirallisesta päämieskokouksesta

Eduskunnan suuri valiokunta sai kokouksessaan keskiviikkona 14. syyskuuta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) selvityksen EU-maiden päämiesten epävirallisen kokouksen aiheista. 27 EU-maan päämiehet tapaavat Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kutsusta Slovakian Bratislavassa perjantaina 16. syyskuuta.

Pääministeri Sipilä kertoi, että kokouksessa keskustellaan EU:n kehittämisestä Brexitin jälkeen ja siitä, miten unioni voi paremmin vastata kansalaisten odotuksiin. Kokouksen pääteemoja ovat mm. kasvu ja työllisyys, turvallisuus sekä muuttoliike. Sipilän mukaan Suomelle on tärkeää, että EU keskittyy toiminnassaan olennaiseen ja tehostaa tehtyjen päätösten toimeenpanoa.

Suuren valiokunnan keskustelussa nousi esiin mm. Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toiminnan laajentaminen. Valiokunnan puheenvuoroissa todettiin, että investointien saaminen ESIR:sta on Suomelle erittäin tärkeää.

Monissa suuren valiokunnan kokouksen puheenvuoroissa viitattiin myös aiemmin päivällä pidettyyn Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puheeseen unionin tilasta. Pääministeriltä pyydettiin näkemyksiä mm. EU:n rajavalvonnan ja puolustusyhteistyön kehittämisestä.

Lisäksi valiokunnan keskustelussa pohdittiin EU:n viestintää ja korostettiin hyvän ja johdonmukaisen viestinnän merkitystä kansalaisten luottamuksen saavuttamisessa.