Berner, Anne kesk

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.)

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkistaa ministeriön ja Finavian hallituksen entisen puheenjohtajan Riitta Tiuraniemen välistä viestinvaihtoa syksyllä 2015.

– Finavian johdannaisasian käsittelyyn liittyvistä viesteistä on käyty vilkasta julkista keskustelua. Julkistamme hallituksen puheenjohtajan kanssa käytyjä viestiketjuja, jotka osoittavat läpinäkyvästi omistajan roolin johdannaisasian käsittelyssä. Omistaja ei ole estänyt yhtiön hallitusta nostamasta kanteita, sanoo ministeri Berner.

Viestit on lähetetty tilanteessa, jossa hallituksen puheenjohtaja toistuvasti tiedusteli omistajan kantaa kanteiden nostamisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen suhteen syksyllä 2015.

LVM on toimittanut tänään samat viestit myös eduskunnan tarkastusvaliokunnalle. Viestit nyt julkaistavassa muodossa eivät ministeriön tulkinnan mukaan sisällä sellaista liikesalaista tietoa, joka voisi vahingoittaa yhtiön mahdollisia tulevia oikeusprosesseja.  

Omistaja halusi selvittää syksyllä 2015 syitä yhtiön hallituksen tekemiin ristiriitaisiin päätöksiin ja hallituksen jäsenten jättämään eriävään mielipiteeseen koskien kanteiden nostamista. Eriävän kannan mukaan yhtiön hallituksen huolellinen harkinta edellytti lisäselvityksien tekemistä.

Yhtiön hallitus oli tehnyt kaksi täysin erilaista päätöstä siitä, tulisiko johdannaisvastuista nostaa kanteita yhtiön entistä johtoa vastaan. Yhtiön hallitus päätti yksimielisesti 6.3.2015 olla nostamatta kanteita. Puolen vuoden päästä 25.9.2015 yhtiön hallitus puolestaan päätti täpärän äänestyksen jälkeen nostaa kanteet.

– Hyvän hallintotavan mukaan omistaja edellytti hallitukselta perusteellista selvitystä ennen kanteiden nostamista. Hyvä omistajaohjaus huolehtii siitä, että toimitaan sekä yhtiön että omistajan, tässä tapauksessa valtion, kokonaisvaltaisen edun mukaisesti, Berner sanoo.

– Kanteiden nostaminen vain tilanteen rauhoittamiseksi tai poliittisen keskustelun välttämiseksi ei ollut riittävä peruste. Poliisitutkinta ja Finanssivalvonnan lausunto valmistuivat vasta keväällä 2016, jatkaa Berner.

Omistaja varautui pitämään marraskuun puolessa välissä 2015 yhtiökokouksen, jota ei pidetty koska lisäselvityksiä ei siihen mennessä valmistunut. Eri vuosina tehtyjen johdannaissopimusten tappioiden suuruusluokka selvisi vuodenvaihteessa 2015-16.

Johdannaissopimuksista aiheutuneet tappiot

Finaviassa on tehty vuosina 2009 – 2011 ei-suojaavia, luonteeltaan spekulatiivisia johdannaissopimuksia, eli strukturoituja koronvaihtosopimuksia. Mahdollisten vahingonkorvausvaateiden nostaminen v 2011 tappioista on mahdollista v 2016 loppuun asti.

Vuosi 2009, sopimusarvo 5 000 000 €, kokonaisvaikutus + 91 056 €
Vuosi 2010, sopimusarvo 25 000 000 €, kokonaisvaikutus – 408 014 €
Vuosi 2011, sopimusarvo 47 000 000 €, kokonaisvaikutus – 33 963 413 €

Johdannaisasiaan liittyvät viestit on julkaistu tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeriön nettisivuilla:

http://www.lvm.fi/-/ministeri-berner-julkistaa-Finavia-asiaan-liittyvia-viesteja