anette_1

Uudenmaan Demarinaisten puheenjohtaja Anette Karlsson haluaa HYKS:aan ruotsinkielisen synnytysosaston. Synnytystoiminta siirtyy vuodenvaihteessa kaksikielisestä Porvoon sairaalasta HYKS:aan Helsinkiin.

– Uudellamaalla asuu paljon ruotsia äidinkielenään puhuvia ihmisiä, joilla on oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään. Porvoon kaksikielinen synnytysosasto on tarjonnut heille palvelua ruotsin kielellä. Nyt HUS:n tulee varmistaa, että he myös jatkossa saavat palvelua omalla äidinkielellään.

Synnytysosaston siirtyminen Porvoosta Helsinkiin aiheuttaa väistämättä huolta ja pelkotiloja alueen perheille. Erityisesti ruotsinkielinen väestö on huolissaan mahdollisuuksistaan saada palvelua omalla äidinkielellään.

– Ruotsinkielisen synnytysosaston perustaminen varmistaisi, että ruotsinkielinen väestö myös jatkossa saa palvelua omalla äidinkielellään. Synnytysten myötä osa Porvoon sairaalan henkilöstöresursseista siirtyy HYKS:aan, mikä mahdollistaa ruotsinkielisen synnytysosaston perustamisen pikaisella aikataululla.

HUS:n maaliskuussa asettama Synnytysten siirtoa valmistelevan työryhmän raportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Karlsson on vedonnut työryhmään ja pyytänyt heitä huomioimaan ruotsinkielisen väestön palvelutarpeet ja esittämään raportissaan, että Helsinkiin perustetaan ruotsinkielinen synnytysosasto.