Andersson, Li vas

Li Andersson: Päivystystoiminta vaarannetaan ja sosiaalipalveluista tehdään kauppatavaraa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kritisoi voimakkaasti Sipilän hallituksen tuoreinta sote-esitystä, joka vaarantaa päivystystoiminnan, heittää integraation romukoppaan ja tekee myös sosiaalipalveluista kauppatavaraa. Mallin keskeisin ongelma on, että kokoomuksen tavoite sote-palveluiden viemisestä markkinoille menee käytännössä kaikkien sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden edelle.

– Hallitus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, vaikka uudistuksen piti vahvistaa hoitoketjujen yhteensovittamista. Sote-keskuksissa tarjotaan lähinnä terveyspalveluita, mikä rikkoo toimivia malleja, joita on kehitetty sosiaalityön ja perustason terveydenhuollon yhteistyössä. Sosiaalipalvelut määritellään suppeasti neuvonta- ja ohjauspalveluiksi, jonka takia terveysasema olisi rehellisempi nimitys kuin sote-keskus, Andersson painottaa.

Uudessa esityksessä on aiempaa kattavampi lista palveluista, joihin maakunta tarjoaisi asiakasseteleitä. Sosiaalipalveluiden osalta hallitus pakottaa niitä aiempaa enemmän markkinoehtoisiksi siirtymällä alihankintatyyppisistä ostopalveluista kokonaisuutena vaikeammin hallittaviin asiakasseteleihin. Lisäksi hallitus ulottaisi asiakassetelin esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen, kotipalveluun, kotihoitoon ja vammaispalveluihin.

Julkisten varojen ohjaaminen yrityksille kirurgisissa toimenpiteissä ja kiireettömässä leikkaustoiminnassa taas vaarantaa julkisen päivystystoiminnan ammattilaisten siirtyessä julkiselta puolelta yksityiselle. Se myös synnyttää uuden kannustimen erikoissairaanhoidon kilpavarusteluun julkisen ja yksityisen välillä, joka kasvattaa kokonaiskustannuksia. Myös kroonisten sairauksien hoitoketjut ovat uhattuna.  Asiakassetelin käyttö on esityksen mukaan pääsääntö ja vain erityisperustein tätä markkinoistamista voidaan rajoittaa. Erityisperusteiden vaatimus tekee maakunnan päätösvallan ja kyvyn harkita kyseenalaiseksi.

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta sysätään yksipuolisesti maakunnan liikelaitokselle, mutta sille ei anneta keinoja, joilla se velvoittaisi palvelutuottajia toimimaan palvelujen joustavaksi yhteensovittamiseksi. Siksi pyrkimys säästää kolme miljardia uhkaa aiempaakin enemmän johtaa jo ennestään pohjoismaiden korkeimpien asiakasmaksujen korotuksiin. Asiakassetelit edellyttäisivät myös huomattavasti tarkempaa valmistelua ja eri palveluiden korvauksen määrittelyä ennen markkinoiden avaamista.  Tätä hallitus ei huomioi esityksessään.

– Yksityiset terveyskonsernit saavat kokoomukselta laajat sote-markkinat, mutta suomalaiset eivät mitään soten alkuperäisistä tavoitteista. Palveluketjut monimutkaistuvat, integraatio vähenee, kustannukset uhkaavat kasvaa. Lisäksi hallituksen tuorein esitys uhkaa Suomen kansainvälisissä vertailuissa kustannustehokkaaksi ja laadukkaaksi arvioitua erikoissairaanhoitoa. Nyt on korkea aika lopettaa kokoomuksen sote-sekoilu, ja rakentaa uudistusta yhdessä ja vastuullisesti, Andersson korostaa.

Vasemmistoliitto vaatii parlamentaarista työryhmää tekemään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, jotta se on oikeudenmukainen jokaiselle Suomessa asuvalle.