Myllykoski, Jari vas

Kansalaisaloitteet riippumattomiksi vaalikausista

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) esittää kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että kansalaisaloitteet eivät raukeaisi vaalikauden loppuessa.

– Kansa ei vaihdu, vaikka eduskunta vaihtuu, Myllykoski sanoo.

Nykylainsäädännön mukaan sellaiset kansalaisaloitteet, joita ei ole ehditty käsitellä eduskunnassa vaaleihin mennessä, raukeavat. Kansalaismielipide yksittäisessä asiassa ei kuitenkaan muutu, vaikka eduskunnan koostumus vaihtuu vaalien jälkeen. Siksi on tärkeää, että kansalaisaloitteen käsittely ei lopu eduskuntavaaleihin.

Kansanedustaja Myllykoski jättää tänään lakialoitteen, jossa ehdotetaan, että eduskuntavaalien takia kesken jäänyttä kansalaisaloitteen käsittelyä voidaan jatkaa vaalien jälkeisillä valtiopäivillä.

– Muutos toteutuessaan varmistaisi sen, että kansalaisaloitteen taakse sitoutuneet allekirjoittajat saisivat varmuudella kansalaisaloitteen eduskunnan käsittelyyn, jolloin aloitteen käsittelyn viivästyminen vaalikauden lopulla ei estäisi aloitteen arvolle tarkoitettua käsittelyä eduskunnassa.

Myllykosken mielestä kansalaisaloitteiden arvokkaaseen käsittelyyn eduskunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

– Jokaisesta aloitteesta on tehtävä mietintö, vaikka sen sisältö ei miellyttäisikään. Muuten kansalaisaloite voitaisiin haudata valiokuntaan, mikä rapauttaisi sen merkityksen.