Jari-Myllykoski2-WEB-resoluutio

Yhteismetsät ratkaisu puukaupan takkuamiseen

Kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jari Myllykoski (vas.) ehdottaa yhteismetsien houkuttelevuuden parantamista ratkaisuksi puukaupan ongelmiin. Metsäteollisuus on valittanut puukauppojen takkuavan, kun metsää omistavat kuolinpesät eivät tee riittävästi kauppoja.

Myllykoski viestittää Metsäteollisuus ry:n metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevälle, että järjestön esittämä kuolinpesien yksimielisyysvaatimuksen poisto ei kuitenkaan ole ongelmatonta.

– Perustuslaki estää enemmistöpäätöksiin siirtymisen, mutta sen sijaan kuolinpesiä tulisi kannustaa metsäomaisuuden liittämiseen yhteismetsiin. Tällöin metsät muodostaisivat suurempia kokonaisuuksia ja niitä koskeva päätöksenteko tehostuisi, Myllykoski sanoo.

Suomessa oli vuoden 2017 alussa 386 yhteismetsää ja niihin kuuluu reilut viisi prosenttia yksityismetsien pinta-alasta.

– Metsää omistavia kuolinpesiä puolestaan oli vuoden 2014 lopussa vajaa 45 000, ja niiden omistuksessa oli reilu miljoona hehtaaria metsämaata. Potentiaalia yhteismetsien määrän lisäämiseen siis on, Myllykoski sanoo.

Myllykoski on tehnyt viime vuoden keväällä toimenpidealoitteen verokannustimesta, jolla kuolinpesiä kannustettaisiin liittämään metsäomaisuutensa yhteismetsiin.

– Nyt asia on entistä ajankohtaisempi, kun sellun kysyntä maailmalla kasvaa ja metsäteollisuus tarjoaa maahamme investointeja, työpaikkoja ja verotuloja. Hyvä kehitys ei saa kaatua puukaupan ongelmiin, Myllykoski sanoo.

Myllykoski muistuttaa, että yhteismetsät tarjoavat myös mahdollisuuden huolehtia metsäluonnon monimuotoisuudesta:

– Metsien hoitaminen isommissa kokonaisuuksissa mahdollistaa puun saatavuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen. Yhteismetsän liittämiseen Metso-ohjelmaan tulisi myös olla lisää kannustimia.

Jari Myllykosken toimenpidealoite kannustimesta perikuntien metsien liittämiseksi yhteismetsiin: http://www.jarimyllykoski.com/?p=1317