Sarkkinen, Hanna vas

Vasemmiston Sarkkinen: Seksuaalikasvatuksen kieltäminen rikkoo lasten ja nuorten oikeuksia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen kysyy opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok) peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvan seksuaalikasvatuksen epäämisestä nuorilta. Uutisten mukaan esimerkiksi Mukkulan ja Nastolan kouluissa on seksuaaliasioiden käsittely jätetty joidenkin nuorten osalta väliin heidän vanhempiensa vaatimuksesta.

– Suomen koulutusjärjestelmän tärkeä periaate on se, että opetussuunnitelman mukaiset oppisisällöt ovat jokaisen suomalaisen saatavilla taustasta riippumatta. Perusopetuksessa ei voida lähteä siitä, että vanhemmat voivat kieltää tiettyjen oppisisältöjen opettamisen lapsilleen. Seksuaalikasvatuksen kieltäminen rikkoo lasten ja nuorten oikeuksia, Sarkkinen sanoo.

Osana koulujen terveyskasvatusta annetaan ikäkauden mukaista seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on terveen ja tasapainoisen minäkuvan kehittyminen. Seksuaalikasvatus tukee myös kansanterveyttä.

– Terveystiedon tunnilla saadaan oikeaa tietoa ja opitaan tekemään valintoja, jotka parantavat elämänlaatua tukemalla ja suojelemalla seksuaalista kehitystä. Tiedot, taidot ja positiiviset arvot kehittävät osaltaan yhteiskuntaa myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan. Laadukkaan seksuaalikasvatuksen avulla voidaan myös parantaa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Sarkkinen jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen Grahn-Laasoselle. Sarkkinen kysyy:

Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen, että jokainen lapsi ja nuori saa Suomessa opetussuunnitelman mukaista terveyskasvatusta ml. seksuaalikasvatusta?

Onko hallitus tietoinen siitä, että joissain kunnissa osa nuorista jätetään opetussuunnitelman mukaisen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle, ja miten hallitus aikoo ohjeistaa kuntia asiassa?