Sarkkinen, Hanna vas
Sarkkinen, Hanna vas

Kansanedustaja, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen perää hallituksen kantaa julkisomisteisen turveyhtiö Vapon mittavaan maaomaisuuden myyntiin. Eduskunnan talousvaliokunnan jäsen Sarkkinen jätti aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Kyse on merkittävästä kansallisvarallisuuden myynnistä, 100 000 hehtaaria isänmaata vaihtaa omistajaa. On syytä olettaa, että hallitus on siunannut kaupat, kun kyse on valtion omistamasta yhtiöstä. Toivottavasti ainakin, sillä on ongelmallista, jos näin merkittävää päätöstä ei oltaisi käsitelty demokraattisesti, Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen mielestä on merkityksellistä, kenelle suuri maaomaisuus siirtyy.

– Toivottavasti omistus pysyy suomalaisissa käsissä ja näkisin mielelläni, että ainakin osa maasta säilyisi julkisessa omistuksessa esimerkiksi Metsähallituksen kautta, Sarkkinen toteaa.

Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa. Sarkkinen esittää kirjallisessa kysymyksessään hallituksen vastattavaksi seuraavat kysymykset:

Onko hallitus käsitellyt ja hyväksynyt Vapon suunnittelemat maakaupat

ja

hyväksyisikö hallitus sen, että ulkomainen sijoittaja ostaisi näin merkittävän maaomaisuuden ja kansallisvarallisuuden,

ja

onko mahdollista, että kansallisomaisuuden säilyminen kotimaisessa omistuksessa voitaisiin turvata siten, että Metsähallitus ostaisi osan tai kaiken Vapon myymästä maasta?

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan alla.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Vapon maaomaisuuden myynnistä

Eduskunnan puhemiehelle

Valtion enemmistöomisteinen turveyhtiö Vapo Oy ilmoitti tällä viikolla aikovansa luopua lähes kaikesta maanomistuksestaan. Vapolla on tällä hetkellä noin 100 000 hehtaaria turvemaata, metsää, maatalouden käyttöön soveltuvia entisiä turvetuotantoalueita sekä erilaisia tuotantoalueiden reservi- ja tukialueita. Myynnin järjestelyt Vapo on ulkoistanut rahoitusyhtiö Sisu Partners Oy:lle.

Valtion omistusosuus Vapossa on 50,1 prosenttia. Loput omistaa Suomen energiavarat Oy, jonka taustalla on kunnallisia ja alueellisia energiayhtiöitä. Valtioneuvoston toukokuussa 2016 tekemän periaatepäätöksen mukaan Vapon omistus on 33,4 prosentin ylittävältä osalta määrä siirtää valtion uuteen kehittämisyhtiöön. Kehitysyhtiön toimivaltuuksista omistusten lisäämisen tai vähentämisen osalta päättää omistajaohjauksesta vastaava ministeri.

On syytä olettaa, että Vapon päätöksellä myydä huomattava, satojen miljoonien eurojen arvoinen pala Suomen kansallisomaisuutta on pääministerin hyväksyntä. Olisi huomattavan ongelmallista, jos näin isoa kansallisvarallisuuden myyntiä ei oltaisi käsitelty hallituksessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus käsitellyt ja hyväksynyt Vapon suunnittelemat maakaupat

ja

hyväksyisikö hallitus sen, että ulkomainen sijoittaja ostaisi näin merkittävän maaomaisuuden ja kansallisvarallisuuden,

ja

onko mahdollista, että kansallisomaisuuden säilyminen kotimaisessa omistuksessa voitaisiin turvata siten, että Metsähallitus ostaisi osan tai kaiken Vapon myymästä maasta?

Helsingissä 6.10.2016

Hanna Sarkkinen /vas