17884219_1511222675597370_6153644379564795474_n

Vasemmiston Uotila liikenneverkkotyöryhmän loppuraportista:
Kansanvalta säilyy ja ilmastonmuutos otetaan vakavasti

Kansanedustaja Kari Uotila (vas) on tyytyväinen liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) johtaman parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työskentelyyn. Työryhmä julkisti loppuraporttinsa tänään, ja Uotilan mukaan sitkeä yhteistyö mahdollisti pitkäjänteisen työn ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja liikenneverkon rahoituksen turvaamiseksi.

Työryhmässä Uotila korosti demokraattista päätöksentekoa sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen roolia.

– Vasemmistoliitolle oli koko ajan tärkeää, että kansanvalta säilyy ja ilmastonmuutos otetaan vakavasti. Vaikka yksittäisten liikennehankkeiden rahoitus nyt mahdollisestaan myös yhtiömuotoisella toteutuksella, säilyvät eduskunnan päätös- ja budjettivalta, kun 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tuodaan selontekona eduskuntaan, Uotila sanoo.

Haasteena Uotila pitää päätösten toteutumista seuraavan vaalikauden alussa.

– Tarvittava määrärahatason nosto sekä sinänsä tervetullut ja järkevä väylähankkeiden kokonaisrahoitusmalli luovat väistämättä suuria taloudellisia paineita kehyskauden ensimmäisille vuosille. Kun samassa korissa ovat koulutus, terveys, turvallisuus ja muut hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit, voi olla vaikea ohjata riittävästi rahaa liikenteeseen. Onkin tärkeää pitää mielessä kokonaisuus ja nähdä yhtä vuotta ja yhtä vaalikautta pidemmälle.

– Toivottavasti seuraava hallitus ja eduskunta sitoutuvat toteuttamaan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vähentävät korjausvelkaa. On hyvä, että pitkäjänteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman parlamentaarinen valmistelu aloitetaan jo tällä vaalikaudella ja jatketaan seuraavalla.

Vasemmistoliitto on ehdottanut ruuhkamaksujen käyttöönottoa suurille kaupunkiseuduille, jotta ilmastopäästöt vähentyisivät joukkoliikenteen osuuden kasvaessa, ja myös muun autoliikenteen sujuvuus parantuisi. Työryhmä päätti kuitenkin olla ottamatta lainkaan kantaa liikenteen verotukseen ja maksuihin.

– On välttämätöntä, että lähitulevaisuudessa saadaan myös ruuhkamaksut keinovalikoimaan. Ei ole oikein, jos liikkuminen kallistuu vain siellä, missä oman auton käyttö on välttämätöntä. Siksi kaupunkeihin tarvitaan ruuhkamaksut, jotka ohjaavat liikkumista joukkoliikenteeseen, Uotila sanoo.