fPUcEbM__400x400

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson:

Sipilän sote syöksykierteessä EU-tuomioistuimen päätöksen takia

Vasemmistoliitto pitää täysin välttämättömänä, että hallitus lähettää esityksensä valinnanvapauslainsäädännöksi EU-komissiolle selvittääkseen mallin yhteensopivuutta EU:n markkinasäädösten kanssa. EU-tuomioistuin on kaksi viikkoa sitten antanut päätöksen, joka kumoaa komission aiemman lausunnon koskien Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää.

Tuomioistuin toteaa siinä, että maan lakisääteisen terveydenhuollon vakuutusjärjestelmä sisältää kiellettyä valtiontukea. Suomessa asian tekee huomionarvoiseksi se, että Sipilän hallitus perustelee omaa vielä tammikuussaan antamaa esitystään kolmen sivun verran EU-komission nyt kumotulla Slovakia-lausunnolla.

– On melkoinen syöksykierre hallituksen uskottavuudelle jos lakiesityksen perustelut muuttuvat, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistaminen pysyy. Etenkin kun hallitus on myöntänyt, että on olemassa riski vahingonkorvauksille tai jopa tarpeelle säätää lakeja uudestaan myöhemmin, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa.

Hallitus on esittämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistamista Suomessa, mutta ei selvitä markkinaehtoiseen malliin siirtymisen riskejä. Vasemmistoliitto katsoo, että lausunto komissiolta on uusien tietojen valossa täysin välttämätön mikäli hallitus ei merkittävästi muuta esitystään niin sanotusta valinnanvapaudesta.

– Lisäksi on tärkeää muistaa, että komission kantakaan ei ole lopullinen kuten EU-tuomioistuimen Slovakia-päätös osoittaa. Joka tapauksessa ei ole Suomen etu ajautua vuosikausien oikeudenkäynteihin suuria terveyskonserneja vastaan hallituksen kiiruhtamisen ja huonon lainvalmistelun takia, Andersson sanoo.

Aiemmin vaatimuksen lakiesityksen notifioinnista EU-komissiolle on esittänyt muun muassa korkein hallinto-oikeus, kuntaliiton selvitysmies yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki sekä eurooppaoikeuden professori Juha Raitio. Jos arviota ei pyydetä saattaa komissio pahimmillaan puuttua jälkikäteen Suomen terveydenhuoltojärjestelmään. Juuri niin on nyt käymässä Slovakiassa.

Linkki EU-tuomioistuimen Slovakia-päätökseen:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199045&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=937487

Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, yleisperustelut, 22.1.2018. Slovakia-viittaukset alkaen sivulta 60:http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2234118/Hallituksen+esitysluonnos+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+sosiaali-+ja+terveydenhuollossa+ja+eräiksi+siihen+liittyviksi+laeiksi%2C+yleisperustelut%2C+22.1.2018.pdf/