Puoluesihteereistä koostuvassa työryhmässä Vihreitä edusti Veli Liikanen.

Parlamentaarisen vaalityöryhmän esityksessä parannetaan kampanjarahoituksen läpinäkyvyyttä parannetaan, mutta vaalijärjestelmän valuvikoihin ei vielä löytynyt yhteisiä ratkaisuja.

– Vihreät teki työryhmässä systemaattisesti töitä vaalijärjestelmämme läpinäkyvyyden ja yhdenvertaisuuden sekä demokraattisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Muutamien tärkeiden linjausten kohdalla puoluesihteerien kannat jakautuivat niin, että tunnistettuja ongelmia ei saatu korjattua. Vihreät olisi ollut konkreettisten uudistusten puolella, Liikanen huomauttaa.

Kysymys vaalilainottajien julkisuudesta nousi vaalityöryhmän käsittelyyn Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkön kirjallisen kysymyksen seurauksena.

– Puoluesihteerityöryhmä esittää yksimielisesti porsaanreiän korjaamista ja vaalirahoituslainsäädännön muuttamista siten, että vaalikampanjan lainoittajien julkistamista koskevat jatkossa samat säännöt kuin muitakin vaalirahoittajia, Liikanen toteaa.

Perustuslain mukaan kansanedustajat valitaan suhteellisilla vaaleilla, mutta vaalitulosten suhteellisuus on käymässä yhä heikommaksi: vuoden 2019 vaaleissa yksi puolue sai 13,8 prosentin ääniosuudella 15,5 prosenttia kansanedustajapaikoista, toinen 11,5 prosenttia äänistä ja 10 prosenttia kansanedustajista.

– Parhaiten eduskunnan antamiin kriteereihin vastaisi Suomen maantieteeseen sovitetun niin sanotun vaalialuemallin käyttöönotto. Toinen mahdollinen, nykyjärjestelmää kevyemmin viilaava ratkaisu olisi nykyisen suhteellisuuden laskentatavan muokkaaminen ainakin pienemmissä vaalipiireissä. Esitin näiden vaihtoehtojen jatkovalmistelua, jotta vaalijärjestelmän kestävyys tulevaisuudessa voitaisiin turvata, mutta työryhmän enemmistö ei ollut siihen vielä valmis, Liikanen korostaa.

Liikanen kirjoitti aiheesta pidemmin Vihreään blogiin, joka on luettavissa verkossa:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/vaalirahoituslakia-ei-voi-enaa-kiertaa-lainoilla-mutta-laajempi-vaalijarjestelman-uudistus-on-yha-jumissa/