5036154376_a4830c5f89_z

Kuvaaja: Kukka Ranta

Vihreiden Kari: “Kivikautinen perhepolitiikka voitti työllisyystavoitteet”

Vihreiden kansanedustaja ja puheenjohtajaehdokas Emma Kari on pettynyt hallituksen haluttomuuteen uudistaa vanhanaikaisia perhevapaita. Useat tahot ovat vaatineet perhevapaiden uudistamista, koska nykyinen perhevapaajärjestelmä ei vastaa perheiden eikä työelämän tarpeisiin. Perhevapaajärjestelmän on katsottu heikentävän erityisesti naisten työllisyyttä.

“Hallitus on kertonut ykköstavoitteekseen työllisyyden parantamisen. Nyt työllisyys jäi kuitenkin kivikautisen perhepolitiikan jalkoihin. Nykyinen monimutkainen ja jäykkä perhevapaajärjestelmä ei tue työn ja perheen yhteensovittamista, kannusta isiä osallistumaan lastenhoitoon tai tue äitien joustavaa paluuta työelämään”, Kari sanoo.

Hallituksen ykköstavoite on työllisyys, jonka nimissä on viety läpi useita etuuksien heikennyksiä. Asiantuntijoiden suosittelema työllisyyttä parantava uudistus, joka samalla parantaisi myös lasten yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa, ei sen sijaan etene.

Hallitus väittää, ettei uudistusta tehdä, koska ei haluta heikentää perhevapaita. Yksikään esitetty malli ei heikennä perhevapaita ja ne ovat pääsääntöisesti kustannusneutraaleja.

“Hallituksella ei ole mitään perusteita torpata uudistusta. Puhuessaan perhevapaajärjestelmästä hallitus puhui ainoastaan kotihoidontuesta. Tästä herää kysymys, tuntevatko ministerit edes koko perhevapaajärjestelmää?”, Kari ihmettelee.

Kari on ollut tekemässä vihreiden perhevapaamallia. Malli parantaa isien asemaa perheessä ja äitien asemaa työelämässä, mutta ei lisää kustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna. Molempien vanhempien ansiosidonnainen perhevapaa pitenee. Vanhempain- ja hoitorahaa voi nostaa pienemmissä erissä ja pidentää siten niiden kestoa. Vapaita voi hyödyntää lyhyinä pätkinä tai osapäiväisesti.

“Perheiden valinnanvapautta ja perhevapaiden joustavuutta on lisättävä. Vihreiden perhevapaamalli kannustaa molempia vanhempia olemaan sekä lapsilleen läsnä että työelämässä mukana. Perhe valitsee itse, mikä sille sopii. Nyt tämä perheiden ja Suomen talouden kannalta tärkeän uudistuksen toteuttaminen jää seuraavalle hallitukselle.”, Kari toteaa.