20141010-1200x627

Vihreiden tänään julkistamat ehdotukset hallituksen puoliväliriiheen tähtäävät inhimillisiin uudistuksiin, jotka ehkäisevät syrjäytymistä, turvaavat nuorten tulevaisuuden hyvällä koulutuksella ja nostavat ihmisiä työelämään.

– Hyvinvointivaltion uudistaminen on tulevaisuuden rakentamista. Sitä ei voida tehdä lyhytnäköisellä leikkauspolitiikalla. Siksi esitämme hallitukselle viittä inhimillistä ja vaikuttavaa uudistuskokonaisuutta, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Vihreät ehdottavat lisäpanostuksia korkeakoulutukseen ja tutkimukseen. 

– Puoliväliriihessä pitää kääntää koulutuspolitiikan suunta. Osaamisen kehittäminen vaatii pitkäjänteistä ja vakaata rahoitusta korkeakouluille sekä perustutkimuksen arvostuksen kohentamista. Ilman laadukasta perustutkimusta ei synny innovaatioita, jotka luovat kasvua ja työllisyyttä. Myös Tekes tarvitsee vahvempaa rahoitusta tulevaisuuden kasvualojen vauhdittamiseksi, Mikkonen sanoo.

Vihreiden mukaan hallituksen on puoliväliriihessä lähdettävä myös ponnekkaasti torjumaan lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Se tehdään parhaiten turvaamalla toimivat peruspalvelut.

– Hallituksen heikennykset varhaiskasvatukseen iskevät pahiten heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin. Kaikille lapsille on palautettava täysi oikeus varhaiskasvatukseen ja ryhmäkokoja päiväkodeissa on pienennettävä, Mikkonen sanoo.

– On myös pidettävä huoli siitä, että nuoret eivät putoa koulupolulta. Tähän voidaan puuttua tarjoamalla peruskoulun päättäville nuorille tukiopinto-ohjausta. Kaikille pitää taata toisen asteen opiskelupaikka ja amiksissa pitää olla riittävästi lähiopetusta, Mikkonen jatkaa.

Vihreät vaatii hallitusta ottamaan askeleita perhevapaiden uudistamiseksi. Perhevapaiden uudistaminen näyttää nyt jääneen panttivangiksi hallituksen sisäisessä valtapelissä.

– Isät käyttävät perhevapaapäivistä alle kymmenen prosenttia. Ilman uudistuksia naisten asema työelämässä ei parane eikä isien tasavertainen vanhemmuus etene. Vihreiden perhevapaamalli on valmis käyttöönotettavaksi: Jaetaan ansiosidonnaiset vanhempainvapaat niin, että molemmille vanhemmille korvamerkitään 5 kuukauden osuus ja yhden viiden kuukauden osuuden vanhemmat saavat jakaa haluamallaan tavalla, Vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aalto sanoo.

Vihreiden uudistuspaketti tähtää myös kannustinloukkujen purkamiseen, mikä loisi uutta työtä synnyttävää nostetta työmarkkinoille. 

– Useimmat haluavat tehdä töitä, jos se lisää eikä vähennä käteen jääviä tuloja. Siksi porkkana on keppiä toimivampi kannustin. Maksuton varhaiskasvatus purkaisi kannustinloukkuja merkittävästi. Kannustinloukkuja voidaan purkaa myös uudistamalla asumistukea ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa sekä parantamalla itsensä työllistäjien asemaa, Aalto sanoo.

Puoliväliriihi on hyvä tilaisuus uudistaa myös Suomen tehottomia yritystukia. 

– Käytämme yritysten tukemiseen valtavasti rahaa, mutta sillä saadaan vähän tuloksia. Tehottomia tukia pitää karsia ja suunnata uudelleen. Erityisesti kannattaisi karsia ympäristölle haitallisia tukia, kuten päästökauppakompensaatiota ja teollisuuden energiaveroleikkuria. Kumpikaan näistä tuista ei ole yritysten kannattavuudelle edes merkittävä, Aalto sanoo. 

Tutustu Vihreiden koko uudistuspakettiin täällä: https://www.vihreat.fi/puolivaliriihi-2017