Yanar, Ozan vihr

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar on jättänyt kirjallisen kysymyksen paperittomien terveydenhuollosta. Yanar kertoo kirjallisesta kysymyksestä ja sen taustoista Facebook-päivityksessään.

“Olen tänään eduskunnassa jättänyt kirjallisen kysymyksen paperittomien terveydenhuollosta. Perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalla on kiistatonta, että oikeus terveyteen on perus- ja ihmisoikeus, joka kuuluu jakamattomasti jokaiselle.

Tällä viikolla Helsingin kaupunginvaltuusto teki päätöksen paperittomien terveydenhoidon laajentamisesta. Päätöksen myötä paperittomat saavat akuutin päivystyshoidon lisäksi esimerkiksi rokotteet ja kroonisten sairauksien hoidon. Kroonisia sairauksia on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannattavampaa hoitaa ennaltaehkäisevästi eikä vasta sitten, kun tilanne on akuutti. Rokotteiden teho puolestaan perustuu siihen, että niitä annetaan kaikille. 

Helsingin päätös on vastuullinen ja inhimillinen. Mutta on erityisen tärkeää, että me eduskunnassa turvaamme heikossa asemassa olevien ihmisten tilanteen maanlaajuisesti. 

Paperittomuus on pysyvä osa yhteiskuntaamme, sillä sitä on luotu aktiivisesti poliittisilla linjauksilla. Hallitus on toimillaan lisännyt paperittomien määrää mm. tiukentamalla tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä sekä vaikeuttamalla oleskeluluvan saamista kansainvälisen suojelun perusteella.  Paperittomuuden ennaltaehkäisy edellyttää puuttumista paperittomuuden syihin eikä pyrkimyksiä perusoikeuksien romuttamiseen. 

Monet asiantuntijat ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat kannattaneet sitä, että paperittomien ihmisten oikeudet terveyspalveluihin turvattaisiin nykyistä laajemmin. Kunnat ovat tehneet asiassa omia linjauksiaan, mutta yhtenäiset kansalliset linjaukset paperittomien palveluista ovat tarpeen. Nyt on aika pitää ihmisoikeuksista kiinni myös muualla Suomessa.”

Julkaistu alun perin Yanarin Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/ozan.yanar1/photos/a.742457232432087.1073741830.730847103593100/1778337645510702/?type=3&theater