– Korona-aika on jättänyt jälkeensä hyvinvointi- ja oppimisvajeen, jota tullaan paikkaamaan vielä monta vuotta. Nyt jos koskaan on tärkeää, että koulutuksen rahoitus on riittävää, pitkäjänteistä ja oikein kohdennettua, jotta kaikenlaiset oppijat pysyvät mukana, sanoi vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius tänään 29.3., kun eduskunta keskusteli koulutuspoliittisesta selonteosta.

– On turha puhua koulutuksen kehittämisestä ja oppimisen tuen parantamisesta, mikäli niille ei varata riittäviä resursseja valtion budjetista, Pirkka-Pekka Petelius kuvasi koulutuksen kehittämisen haasteita.

– Koulutukseen ja oppimisen tukeen panostaminen on investointi tulevaisuuteen, hyvinvoivaan yhteiskuntaan. Selonteon tavoitteet ovat vaarassa jäädä kauniiksi puheeksi, mikäli niitä ei oteta huomioon koulutuksen rahoituksesta päätettäessä.

Oppijan oikeudet, tasa-arvo ja hyvinvointi ovat riippuvaisia siitä, että oppimisen vaikeudet tunnistetaan aikaisessa vaiheessa ja että oppimiseen on saatavilla tehokasta, vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea. Tämä edellyttää koulutussektorin tiivistä yhteistyötä myös sosiaali- ja terveystoimen palvelujen kanssa.

– Yksi suurimmista kysymyksistä, kun pohdimme koulutuksen tulevaisuutta, on miten pitää kaikki mukana riippumatta esimerkiksi äidinkielestä, sukupuolesta, vammaisuudesta, asuinpaikasta tai taustasta, sanoi Petelius

Koulutus ei ole kaikille tasavertaista. Sekä koulutuspoliittisessa selonteossa että sivistysvaliokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota koulutustason periytymiseen sekä oppimistulosten eriytymiseen.

– Jokainen oppija ansaitsee yksilöllistä tukea heti varhaiskasvatuksesta lähtien aina läpi koko koulutuspolun.

Lue koko Pirkka-Pekka Peteliuksen ryhmäpuhe koulutuspoliittisen selonteon käsittelyssä täältä: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/pirkka-pekka-peteliuksen-ryhmapuhe-29-3-2022/