keskisuomi_aalto-full-8

Touko Aalto: Hallituksen esitys sote-uudistukseksi on riskialtis

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto on huolissaan siitä, vastaako hallituksen maakunta-, sote- ja valinnanvapausratkaisu hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita: väestöryhmien ja alueiden terveyserojen kaventamista sekä kustannusten pitämistä aisoissa. 

Ongelmallista on Aallon mukaan muun muassa se, että koko uudistuksen kannalta keskeinen perus- ja erityispalveluiden välinen integraatio uhkaa jäädä puolitiehen.

– Ellei integraatiosta huolehdita, on vaarana, että sairaita ja palveluita tarvitsevia ihmisiä pompotellaan jatkossakin luukulta ja lääkäriltä toiselle turhan päiten. Se on uuvuttavaa ihmiselle ja kallista yhteiskunnalle, Aalto toteaa.

Aalto kantaa huolta myös siitä, miten perustuslain edellyttämä kansanvaltaisuusperiaate uudistuksessa toteutuu.

– Jos maakunnat eivät saa verotusoikeutta ja palveluiden tuottajat pakkoyhtiöitetään, käy helposti niin, että kansan maakuntavaltuustoihin äänestämille päättäjille jää käytännössä vain kumileimasimen rooli. Se ei ole demokraattista, Aalto kritisoi.

Hallituksen esitys pitää sisällään myös hyviä ja kannatettavia asioita. Hallitus on selvästi korjannut joitain aiemman esityksensä isoja puutteita lausuntokierroksen perusteella. Aallon mukaan muun muassa maakuntien roolin vahvistaminen ja henkilökohtainen budjetointi ovat hyviä linjauksia. Samoin hallituksen linjaus opiskelijaterveydenhuollon turvaamisesta saa Aallolta kiitosta. 

– YTHS:n palveluiden laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille on hyvä päätös. Se tasa-arvoistaa opiskelijoiden tilanteen terveydenhuollossa. Samalla on varmistettava, että YTHS:n todelliset toimintaedellytykset myös turvataan, Aalto sanoo.

Valinnanvapauden edistämisen vauhti voi Aallon mukaan kuitenkin muodostua ongelmaksi, jos julkisen sektorin roolia rajataan ja peräti kaksi kolmasosaa sote-palveluiden rahoituksesta siirtyy jatkossa valinnanvapauden piiriin. 

– On epäselvää, miten hallituksen esityksellä pidetään kustannukset kurissa. Jos se ei onnistu, kauniit lupaukset valinnanvapaudesta voivat jäädä lunastamatta ja palveluiden käyttöä joudutaan rajaamaan. Tämä ei ole hyväksyttävä lopputulos, sillä sote-uudistuksen pitäisi varmistaa, että suomalaiset saavat sosiaalipalveluista tukea ja terveydenhuollosta hoitoa asuinpaikasta, iästä ja lompakon paksuudesta riippumatta, Aalto sanoo. 

Aallon mukaan ihmisten kannalta olennaista on tietää, mistä palvelut saadaan ja mihin hintaan. Hallituksen ehdottama malli keskittää palveluita voimakkaasti ja valinnanvapausmalli nostaa kokonaiskustannuksia. 

– Suuressa osassa Suomea on hyvin epätäydelliset markkinat. Siksi hallituksen hehkuttama valinnanvapaus ei asiantuntijoiden mukaan voi toimia kuin muutamassa maakunnassa. Vaarana on, että sote-palvelut päätyvät muutamien isojen toimijoiden käsiin ja osaajista tulee pulaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kasvukeskuksissa on toimivien markkinoiden takia valinnanvaraa. Kaikkialla muualla valinnanvapaus voi jäädä ontoksi iskulauseeksi, jos se käytännössä johtaa minimilaatua tarjoaviin ja kalliisiin monopoleihin, Aalto sanoo.