Halmeenpää, Hanna vihr
Halmeenpää, Hanna vihr

Hanna Halmeenpää: Luonnonsuojelun edistäminen pidettävä valtion vastuulla

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää on huolissaan luonnonsuojelun edistämistehtävien tulevaisuudesta aluehallintouudistuksessa, mikäli se toteutetaan hallituksen uusimpien linjausten mukaan. Luonnonsuojeluun sisältyy esimerkiksi lajien ja luontotyyppien suojelu. 

– Uudistus hajauttaa luonnonsuojelun asiantuntemuksen maakuntiin eli melko pieniin yksiköihin. Riskinä on, että tämä johtaa valtakunnallisten tavoitteiden hämärtymiseen ja erilaisiin käytäntöihin eri maakunnissa, Halmeenpää sanoo.

Halmeenpään mielestä myös ELY-keskusten valitusoikeuden poistaminen kuntien kaavoista on muun muassa luonnonsuojelun kannalta huono muutos.

– ELY-keskukset valittavat kuntien kaavoista hyvin harvoin. Silloin kun ELY-keskus on katsonut aiheelliseksi valittaa, ovat nämä valitukset 80-prosenttisesti olleet aiheellisia myös oikeuslaitoksen mielestä. Jos valitusoikeus poistetaan, uhkaa kaavoitukseen syntyä paikoin kunnallinen villi länsi, Halmeenpää toteaa.

Myös vesistöjen suojelun kohdalla hallituksen suunnitelmat ovat Halmeenpään mielestä ongelmallisia.

– Hallituksen ehdotus siirtäisi vesien- ja merenhoitosuunnitelmat sekä tulvasuojelutehtävät maakunnille. Vesistöt kuitenkin tyypillisesti ylittävät maakuntien rajat ja niiden tilasta huolehtiminen vaatii yhtä maakuntaa laajempaa yhteistyötä ja koordinaatiota, Halmeenpää sanoo.

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on pysäytettävä. Siksi luonnon- ja vesiensuojelua on edistettävä määrätietoisesti ja koordinoidusti. Halmeenpää toivookin, että luonnonsuojelun edistämistehtävät sekä vesien- ja merenhoitosuunnitelmat osoitetaan valtakunnallisen ympäristöviranomaisen vastuulle niin kuin alan asiantuntijat suosittelevat.