Valtioneuvoston hyväksymän tiedonannon tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto nojaa hallitusohjelmaan ja edellisten hallitusten työhön. Sitä valmistellut työryhmä kuuli työssään noin sataa tahoa. Tiedonannossa kuvattuja toimia konkretisoidaan edelleen erillisellä toimenpideohjelmalla.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan eduskunta pääsee tiedonannon käsittelyllä käymään perusteellista parlamentaarista keskustelua hallituksen linjasta ja suunnitelmista näiden asioiden edistämiseksi. ”Suomessa on tehty pitkäjänteisesti työtä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden puolesta. Olemme globaalisti tämän työn edelläkävijä. Tästä huolimatta rasismi on edelleen myös suomalaisen yhteiskunnan ongelma”, pääministeri nosti esiin esittelypuheenvuorossaan.

Pääministerin mukaan rasismille ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa tilaa.  Lisäksi hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

”Tämä on hallituksen viesti eduskunnalle, suomalaisille, Suomeen muuttaneille ja muuttoa pohtiville sekä maailmalle: Suomi on jatkossakin avoin ja kansainvälinen maa. Otamme ongelmat vakavasti. Teemme määrätietoisesti töitä niiden ratkaisemiseksi”, Orpo painotti.

Tiedonannossa kirjataan useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia. Hallitus ohjaa niille riittävät resurssit budjettiriihessään menokehysten puitteissa. Tiedonannon toimien etenemistä ja mahdollisten jatkotoimien tarvetta arvioidaan hallituksen puoliväliriihessä 2025.

Pääministeri nosti esiin myös rasismin ehkäisemisen ja torjumisen tekoja koko yhteiskunnassa. Tekoja tulee tehdä politiikassa, kasvatuksessa, harrastuksissa kuin työpaikoilla. ”Rasismin ehkäiseminen ja torjunta vaativat tekoja koko yhteiskunnalta. Tekoja pitää tehdä niin politiikassa, kasvatuksessa, harrastuksissa kuin työpaikoilla. Parempaa yhteiskuntaa voi ja pitää rakentaa erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa joka päivä. Suomi on maa, jossa jokaisen pitää voida elää turvassa ja hyväksyttynä”, Orpo sanoi.

Oppositio kritisoi voimakkaasti sitä, miksi tiedonannossa mainitut asiat eivät löydy hallitusohjelmasta.

Nasima Razmyarin (sd.) mukaan pääministeri Orpon hallitus ja kaikki sen ministerit ovat jättäneet avoimeksi, ovatko he todella irtisanoutuneet rasistisista teksteistään ja sanoistaan. Razmyarin mukaan tapa, jolla tiedoksiantoon päädyttiin, ei anna mairittelevaa kuvaa hallituksesta ja rasismista irtisanoutumisen vilpittömyydestä.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan tiedonanto ei ratkaise hallituksen rasismiongelmaa. Honkasalon mukaan tiedonannosta puuttuu konkretia ja se keskittyy luettelemaan jo päätettyjä tai lainsäädännön vaatimia asioita.

Oppositioryhmät ovat yhdessä päättäneet esittää hallitukselle epäluottamusta

SDP:n, vihreiden ja vasemistoliiton eduskuntaryhmät esittävät valtioneuvoston tiedonannosta käytävän keskustelun yhteydessä epäluottamusta hallitukselle.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä aikoo esittää epäluottamusta hallitukselle, Vihreä eduskuntaryhmä aikoo esittää epäluottamusta ministeri Purralle ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo esittää epäluottamusta ministeri Rydmanille. Luottamusäänestykset toimitetaan täysistunnossa perjantaina 8. syyskuuta.