Kokoomuksen hallintovaliokuntaryhmän kansanedustajat Heikki Vestman, Mari-Leena Talvitie, Kari Tolvanen ja Ben Zyskowicz eivät pidä hallituksen selitystä venäläisten Suomen- ja Euroopan-matkailun jäädyttämisen esteistä riittävänä.

Kokoomuksen hallintovaliokunnan edustajat vaativat hallitusta lopettamaan venäläisturistien Suomeen tulon ja kautta kulun sekä vastuuministereitä vastaamaan hallintovaliokunnalle siitä, miksi hallitus ei kiellä venäläisturismia kuten Baltian maat ja Puola ovat tehneet.

”Venäläisten turistiviisumihakemusten ruuhkauttaminen ei estä venäläisten kauttakulkua Suomen kautta Eurooppaan. Asiantuntija-arvioiden mukaan Venäjän kansalaisilla on jopa useita miljoonia voimassa olevia Schengen-viisumeita, joilla he pääsevät Suomen kautta kohdemaahan. Hallituksen saamattomuus venäläisturismin pysäyttämiseksi on häpeällistä. Se on asettamassa Suomen historian väärälle puolelle”, kansanedustaja Heikki Vestman sanoo.

Venäläisten matkustusoikeus Eurooppaan kuuluu Schengen-säännöksistä ja raja-asioista vastaavalle hallintovaliokunnalle.

”Kokoomuksen hallintovaliokuntaryhmä vaatii, että vastuuministerit tulevat kertomaan asiasta hallintovaliokuntaan. Valiokunnan on saatava kokonaiskuva Suomen vaihtoehdoista siinä, miten Suomi voi omalta osaltaan päättää venäläisten turistivirran Eurooppaan”, kansanedustaja ja hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie toteaa.

EU-maiden ulkoministerit päättivät Prahan elokuun kokouksessa venäläisten turistiviisumien rajoittamisesta EU-maissa. Ulkoministerit antoivat jäsenmaille mahdollisuuden tehdä halutessaan lisätoimenpiteitä venäläisten matkustamisen rajoittamiseksi kansallisesti.

”Harkinnassa vastakkain ovat yhtäältä paineiden luominen Putinin hallinnolle ja toisaalta EU:n mahdolliset moitteet Schengen-säännösten väärästä tulkitsemisesta. Näyttää siltä, että hallitukselle on tärkeämpää Suomen olevan EU:n mallioppilas”, kansanedustaja Kari Tolvanen toteaa.

Suomi on EU:n viimeinen Venäjän rajanaapuri, jonka kautta venäläiset pääsevät Eurooppaan lomailemaan keskellä Venäjän harjoittamaa julmaa teurastusta.

”Hyökkäyssotaa käyvästä maasta suuntautuvan turismin jäädyttäminen sodan ajaksi ei ole aggressiota Venäjän kansalaisia kohtaan. Venäläisen eliitin matkustusvapauden salliminen ukrainalaisten taistellessa olemassaolostaan on väärä valinta”, kansanedustaja Ben Zyskowicz sanoo.