Ryhmä valitsi ryhmän puheenjohtajaksi Sofia Virran (vihr.) sekä varapuheenjohtajaksi Hilkka Kempin (kesk.).

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä järjestäytyi perustamiskokouksessaan tänään 2.10.2020.

Ryhmä valitsi ryhmän puheenjohtajaksi Sofia Virran (vihr.) sekä varapuheenjohtajaksi Hilkka Kempin (kesk.).

“Lähdin mukaan politiikkaan puolustaakseni turvallista lapsuutta. Olen työssäni lastensuojelussa ja vaativan perhetyön parissa nähnyt miten suuri merkitys odotus- ja vauva-ajalla on pitkälle myöhempään elämään.

Ajattelen, että vauvat ansaitsevat paikkansa politiikan teon keskiössä ja sen takia näin tärkeäksi perustaa tämän ryhmän. Hienoa, että asiantuntijatahot ja kollegat lähtivät ajatukseen innokkaasti mukaan”, Virta toteaa.

Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa vauvamyönteistä yhteiskuntaa edistämällä perheystävällistä politiikkaa. Ryhmän toiminnalla lisätään päättäjien tietoisuutta odotus- ja vauva-ajan merkityksellisyydestä elämänvaiheena sekä sen vaikutuksista myöhempään elämään. Toiminnalla pyritään lisäämään päättäjien ymmärrystä vauvaperheiden tuen tarpeista ja toimivista tuen muodoista. Ryhmä kunnioittaa perheiden monimuotoisuutta sekä huomioi erilaiset polut vanhemmuuteen.

Ryhmän varapuheenjohtaja Kemppi: ”On hyvä, että pienten lasten perhearki nousee keskusteluun. Tämä on yksi väylä edistää sitä eduskunnan sisällä. On tärkeää, että kaikki perheet kokevat ympäröivän yhteiskunnan positiivisena sekä kannustavana. Julkinen keskustelu vyöryttää paljon vastuuta pian tehtävälle valtion lapsistrategialle ja perhevapaauudistukselle. Politiikka, joka tukee lasten hankkimista ja vanhemmuutta, mahdollistaa toivotun määrän lapsia, tukee työn ja perheen yhteensovittamista ja joka investoi lapsuuteen, on parasta lääkettä tulevaisuususkon kanssa kamppailevalle maailmalle.”

Eduskunnan toimintaryhmä koostuu eri puolueiden kansanedustajista, Eduskunnan työntekijöistä sekä asiantuntijatahoista.

Mukana asiantuntijatahoina ovat Suomen Kätilöliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Väestöliitto, Imetyksen tuki ry, Lastensuojelun keskusliitto sekä Folkhälsan.