Biaudet, Eva r

Kansanedustaja Eva Biaudet’n lakialoite humanitaarisen suojan uudelleen käyttöönotosta on tänään eduskunnan käsiteltävänä. Suomi on arveluttavalla tavalla kiristänyt turvapaikkapolitiikkaansa.

– Eduskunta on tehnyt useita turvapaikkapolitiikkaan liittyviä lakimuutoksia viimeisten kahden vuoden aikana. Nämä muutokset ovat olleet reaktio vuoden 2015 aikana tulleeseen 32 478 turvapaikkahakemukseen. Lakimuutoksilla ei voitu estää Turun tapahtumia. On myönnettävä, että mikään lakimuutos tai viranomaistoimenpide olisi voinut ennaltaehkäistä niitä. Pahuutta ei aina voi estää. Me, jotka esitämme muutosta ulkomaalaislakiin, olemme kuitenkin sitä mieltä, että päätös poistaa humanitaarinen suojelu ulkomaalaislaista on arvioitava uudelleen. Muun muassa huomioiden, että nyt lapsiperheitä passitetaan sota-alueille ja väkivallan pariin, Biaudet sanoo.

Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomen käytäntö on tiukka. Vuonna 2016 ainoastaan neljäsosa kaikista päätöksistä oli positiivisia, kun vastaavasti Ruotsissa positiivisia päätöksiä oli 60 % ja Tanskassa 72 %. Vuonna 2016 ainoastaan noin viidesosa kaikista irakilaisista turvapaikanhakijoista sai Suomesta turvapaikan, kun samaan aikaan EU:n keskiarvo oli 61 %. Viranomaiset ja hallitus väittävät, että meidän tulkintamme ovat linjassa muiden EU-maiden kanssa, mutta tilastot osoittavat muuta.

– Osa niistä ihmisistä, jotka ovat menettäneet oikeutensa vastaanottopalveluihin korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen, voisivat todennäköisesti saada oleskeluluvan valituksen kautta, jos ulkomaalaislaki antaisi mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja ihmisoikeuspohjaiseen käsittelyyn. Tämänhetkinen tilanne, jossa miellä on kasvava määrä epätoivoisia ihmisiä, on sekä kestämätön että epäinhimillinen, eikä se ole sopusoinnussa Suomen ihmisoikeusvelvollisuuksien ja humanitaariseen vastuun kanssa.

– Epäinhimillisen tiukka lainsäädäntö hajottaa perheitä ja laittaa ne ihmiset, jotka Suomi palauttaa suureen varaan. Raportteja kadonneista ihmisistä ja kuolemista eivät ole harvinaisia. Meidän on palautettava humanitaarinen suoja.