Eduskunnan kylätoimintaverkosto pohti webinaarissaan “Saako maalle muuttaa?” maallemuuton motiiveja ja esteitä sekä mahdollisia toimia esteiden purkamiseksi.

Korona-aika on tutkitusti lisännyt maaseutuasumisen vetovoimaa. Suomen kylät ry on perustanut maallemuuttoasiamiehen tehtävän, jonka tarkoituksena on osaltaan vauhdittaa maallemuuton trendiä.

Webinaarissa kuultiin asiantuntijoiden alustuksia muun muassa maallemuuton monikerroksisuudesta, kausittaisuudesta, asumisen vapaudesta ja mökkikuntien elinvoiman lisäämisestä.

Kylätoimintaverkoston jäsen, kansanedustaja Mirka Soinikoski (vihr.) korostaa kestävän elämäntavan merkitystä maallemuuton vetovoimassa:

– Yksi keskeisimpiä syitä maalle muuttamiselle on kaipuu luonnon rauhaan. Onkin tärkeää huolehtia luonnonsuojelualueiden riittävyydestä ja monimuotoisten lähiluontokohteiden säilyttämisestä. Keskustelussa on noussut hyvin esille myös joukkoliikenteen merkitys asuinpaikan valinnassa. Kestävyys on ihmisille yhä tärkeämpi kriteeri elämäntavoissa.