Poliisitaustainen kansanedustaja Tom Packalén (ps.) vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin sen korjaamiseksi, etteivät vangit voi jatkaa ja johtaa rikollista toimintaa vankilasta käsin. Packalén on tehnyt asiasta toimenpidealoitteen, jossa hän ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin avolaitosvangin oman älypuhelimen käytön kieltämiseksi vankien valvonnan tehostamiseksi.

Vankeuslakia säädettäessä lain esitöissä korostettiin tarvetta lisätä lakiin nimenomainen maininta siitä, että tavoitteena on myös estää rikosten tekeminen rangaistusaikana.

Avolaitosvankien valvontaa on heikennetty

Vankeuslaissa ei ole säännöksiä omien älypuhelinten haltuun antamisesta tai niiden haltuun antamisen epäämisestä. Tämä on johtanut siihen, että avolaitosvangille annetaan haltuun vangin oma älypuhelin, kun vanki osallistuu vankilan ulkopuoliseen työtoimintaan, tai vangit voivat käyttää omia älypuhelimiaan avolaitoksessa sisällä ollessaan vapaa-ajallaan. Puhelimen käyttöä ei kuitenkaan valvota millään tavalla.

– Kuten tiedämme, rikoksia tehdään nykyisin entistä enemmän puhelimilla ja entistäkin tehokkaammin internetyhteyden sisältävillä älypuhelimilla. Vangit voivat siten jatkaa ja johtaa rikollista toimintaa vankilasta käsin, jos tarvittavia toimenpiteitä valvonnan tehostamiseksi ei tehdä.

Avolaitosvankien valvontaa entuudestaan heikennettäessä tulee avolaitosvankien rikosten estäminen rangaistusaikana käytännössä mahdottomaksi, Packalén painottaa.