Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta korosti ryhmäpuheessaan, että Suomen rikkaus on vahva monipuoluejärjestelmä ja peräänkuulutti yhteisten, rakentavien ratkaisujen hakemista. Virta vetosi hallitukseen, että se aidosti harkitsisi myös opposition sopeutusvaihtoehtoja.

– On fiksumpaa rakentaa yhdessä kuin rikkoa yksin. Sanelupolitiikalla ei tätä maata kuntoon saada. On tärkeää tunnistaa, että isoimmat rakenteelliset uudistukset vaativat valmistuakseen ylivaalikautista yhteistyötä. Vetoan, että hallitus lopettaa niskavoittojen hakemisen ja lähtee rakentamaan tasapainoa, Virta painotti.

Virta kertoi puheessaan, että Vihreät jakaa hallituksen tavoitteen tasapainottaa taloutta mutta painotti, että talouden rohkea uudistaminen pitää kuitenkin tehdä reilusti. Virran mukaan hallituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka on Vihreille riittämätöntä ja että Vihreät on pettynyt hallituksen kyvyttömyyteen uudistaa taloutta sekä valintaan leikata lapsilta ja nuorilta.

– Suunta on väärä eivätkä kauniit puheet riitä, jos teot ovat ristiriidassa, Virta totesi.

Virta muistutti hallitusta Vihreiden vaihtoehtobudjetista, jossa osoitetaan, että velkaa voidaan ottaa hallitusta vähemmän ja silti panostaa lapsiin ja nuoriin sekä suomalaiseen luontoon hallitusta enemmän.

– Vihreiden vaihtoehtobudjetissa on perusta kestävälle, ylivaalikautiselle tielle kohti talouden tasapainoa. Olemme esittäneet oikeudenmukaisempia leikkauksia ja rakenteellisia verouudistuksia. Olemme osoittaneet, että velkaa voidaan ottaa hallitusta vähemmän ja silti panostaa lapsiin ja nuoriin sekä suomalaiseen luontoon hallitusta enemmän, Virta muistutti.

Virta korostikin, että hallitukselle on siis opposition puolelta myös tarjottu vaihtoehtoja, joita hallitus lisäsopeutustarpeen edessä on toivottavasti myös valmis hyödyntämään.

– Valitkaa siis kestävän kasvun ja reilujen uudistusten tie. Panostakaa kunnianhimoisemmin Vihreään siirtymään, osaavan työvoiman riittävyyteen ja reiluun kilpailuun. Vauhdittakaa kiertotaloutta ja leikatkaa ympäristölle haitallista tuista. Toteuttakaa vihreä verouudistus, jotta haitat maksavat aiheuttajalle ja toimeliaisuus kannattaa. Tuokaa pöytään terveysverot, luontohaittamaksu ja korottakaa kaivosvero reippaasti verrokkimaiden viiteryhmän tasolle. Älkää siis keskittykö säilyttämään vaan etsikää rohkeus uudistaa.

Virta totesi myös, että hallituksen on lopetettava viivyttely ilmastotoimien kanssa tehtävä vaikuttavia toimia päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen vahvistamiseksi ja peruttava lapsiin ja nuoriin kohdistuvat kohtuuttomat leikkaukset.

– Vain taloutta järkevästi vahvistamalla voimme varmistaa, että Suomi on lapsille ja nuorille se maailman paras paikka kasvaa. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä niiden lasten kustannuksella, jotka ovat pieniä tai nuoria tänään. Heiltä leikkaamalla rikotaan mahdollisuuksia ja kasataan vain yhteiskunnallisia ongelmia tulevaisuuteen. Vetoan, että hallitus peruu lapsista, nuorilta ja perheiltä leikkaamisen ja päättää asettaa turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden politiikan teon keskiöön.