DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Uncategorized

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintoloiden avaamista koskevan esityksen hyväksymistä muutettuna

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintoloiden aukioloaikojen ja anniskeluaikojen väliaikaista rajoittamista, kun ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen kielto loppuu. Valiokunta antoi tiistaina 26. toukokuuta asiasta mietinnön (StVM 11/2020). Tartuntatautilakiin ehdotetut tilapäiset säännökset ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajoista sekä niiden sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamääristä ja käyttöä koskevista rajoituksista ovat valiokunnan mielestä välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa ravintoloiden avaamista koskevan esityksen hyväksymistä muutettuna

Keskustan Mikko Kärnä haluaa siviilipalvelusmiehet ja turvapaikanhakijat tiloille töihin

Keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä ehdottaa, että siviilipalvelusmiehiä ja turvapaikanhakijoita käytettäisiin helpottamaan maatalousyritysten työvoimapulaa. Koronaviruskriisi tulee väistämättä vaikuttamaan ulkomaisen työvoiman liikkuvuuteen, eikä kotimaasta välttämättä ole saatavilla niin paljoa työvoimaa kuin tarvittaisiin. – Puutarha-alalla ja maataloudessa tarvitaan kausitöihin 15000 – 20000 henkeä. Määrä on valtava ja tähän asti työt on voitu hoitaa vain […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Keskustan Mikko Kärnä haluaa siviilipalvelusmiehet ja turvapaikanhakijat tiloille töihin

KD:n Päivi Räsänen: Hallituksen ryhdyttävä heti toimenpiteisiin suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi

Hallituksen ryhdyttävä heti toimenpiteisiin suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi Kansanedustaja, lääkäri Päivi Räsänen (kd) valmistautuu jättämään kirjallisen kysymyksen suojavarusteiden riittävyydestä, ellei niistä pian tehdä selkeää päätöstä. Suomi on vasta covid-19-epidemian kynnyksellä. Suurena huolena on tällä hetkellä suojavarusteiden riittävyys terveydenhuollossa. Hoitohenkilökunnan suojaaminen on tärkeää epidemian rajoittamisessa, koska he ovat tekemisissä tartunnan saaneiden kanssa. Suojavarusteita tarvitaan myös ikäihmisten kotihoitoon, […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on KD:n Päivi Räsänen: Hallituksen ryhdyttävä heti toimenpiteisiin suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseksi

Eduskunnan ihmisoikeusverkoston kannanotto Suomen ilmastorahoituksen laadun parantamiseksi

Eduskunnan ihmisoikeusverkosto haluaa kiinnittää huomiota tarpeeseen luoda Suomen ilmastorahoitukselle selkeät, ihmisoikeudet ja tasa-arvokysymykset huomioivat kriteerit ja tavoitteet. Ihmisoikeudet tulee pitää mukana ilmastotoimien keskiössä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien ihmisoikeusvaikutusten vuoksi. Ilmaston lämpeneminen uhkaa useiden ihmisoikeuksien toteutumista, kuten esimerkiksi oikeus elämään, ravintoon, itsemääräämisoikeuteen ja tasa-arvoon. Kehittyvissä maissa asuvat naiset ja tytöt ovat erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille, sillä pelkästään sukupuolensa vuoksi heillä usein on […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Eduskunnan ihmisoikeusverkoston kannanotto Suomen ilmastorahoituksen laadun parantamiseksi

Perussuomalaisten vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin

Perussuomalainen eduskuntaryhmä on vastannut hallitustunnustelija Rinteen kysymyksiin seuraavaa: Oletteko valmiita hyväksymään pääministeri Antti Rinteen hallitukselle 6.6.2019 hyväksytyn ohjelman sellaisenaan muodostettavan hallituksen ohjelmaksi. Vastaus: Emme ole. Oletteko valmiita osallistumaan sosiaalidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä? Vastaus: Kyllä. Kynnyskysymyksemme ovat: Kotimaisen teollisuuden ja pk-yritysten toimintakykyä ja työllistämismahdollisuuksia ei saa heikentää poliittisella päätöksenteolla. Hallituksen on […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Perussuomalaisten vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin

Kansanedustaja Packalén (ps.): Omien älypuhelinten käyttöoikeus kiellettävä avolaitosvangeilta

Poliisitaustainen kansanedustaja Tom Packalén (ps.) vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin sen korjaamiseksi, etteivät vangit voi jatkaa ja johtaa rikollista toimintaa vankilasta käsin. Packalén on tehnyt asiasta toimenpidealoitteen, jossa hän ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin avolaitosvangin oman älypuhelimen käytön kieltämiseksi vankien valvonnan tehostamiseksi. Vankeuslakia säädettäessä lain esitöissä korostettiin tarvetta lisätä lakiin nimenomainen maininta siitä, että tavoitteena on myös estää […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kansanedustaja Packalén (ps.): Omien älypuhelinten käyttöoikeus kiellettävä avolaitosvangeilta

Perussuomalaiset Naiset vaatii koulurauhaa ja rajoja

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa Kuva Matti Matikainen Perussuomalaisten naisjärjestö on pettynyt siihen, ettei alkaneissa valtion budjettineuvotteluissa suunnattu panostuksia peruskoulutuksen tason parantamiseksi ja koulurauhan takaamiseksi. – Koulukiusaamiselle on kerta kaikkiaan saatava stoppi. Nyt vastuuta pompotellaan ja kiusatut kärsivät. Kiusaamiseen on puututtava heti alkuvaiheessa, koska traumat kiusaamisesta voivat vaikuttaa loppuelämään, Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa toteaa. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Perussuomalaiset Naiset vaatii koulurauhaa ja rajoja

Kansanedustaja Immonen vaatii viranomaisyhteistyön mahdollistamista terrorismin ehkäisemiseksi

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitusta ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin viranomaisyhteistyön mahdollistamiseksi vankilaviranomaisten ja poliisiviranomaisten välillä. – Radikalisoituneita vankeja on Suomen vankiloissa ennätysmäärä, mutta vankilaviranomaisten ja poliisin välinen yhteistyö radikalisoituneiden vankien seurannassa ja oma-aloitteinen tiedonluovutus on jouduttu laintulkinnan muuttumisen vuoksi lopettamaan, Immonen paheksuu. Lännen Media uutisoi huhtikuun lopulla laintulkinnan […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kansanedustaja Immonen vaatii viranomaisyhteistyön mahdollistamista terrorismin ehkäisemiseksi

:KIRJALLINEN KYSYMYS: Kokoomusedustajat: Opiskelijavalintojen uudistuksessa edettävä harkiten

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma, Markku Eestilä, Harri Jaskari, Jukka Kopra, Sanna Lauslahti, Sari Raassina, Kari Tolvanen ja Eero Suutari ovat jättäneet 7.9. kirjallisen kysymyksen opiskelijavalintojen uudistamisesta. He kehottavat opetus- ja kulttuuriministeriötä etenemään harkiten reformissa, jonka mukaisesti pitkää valmentautumista vaativista opiskelijavalinnoista pyritään luopumaan vuoteen 2018 mennessä. Muutokset tulevat vaikuttamaan lähivuosina kymmenien tuhansien suomalaisnuorten elämään ja opintosuunnitelmiin. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :KIRJALLINEN KYSYMYS: Kokoomusedustajat: Opiskelijavalintojen uudistuksessa edettävä harkiten

Suuri valiokunta käsitteli päästövähennysten taakanjakoa osana EU:n ilmastopolitiikkaa

Suuri valiokunta sai kokouksessaan 14. lokakuuta selvityksiä EU:n ministerineuvoston tulevista kokouksista. Ympäristöneuvoston (17.10.) pääaiheita ovat ehdotukset päästökauppasektorin ulkopuolisesta jäsenmaiden taakanjaosta ja päästövähennysvelvoitteista sekä ns. LULUCF-asetus, joka koskee maankäytön ja metsätalouden sisällyttämistä EU:n ilmastopolitiikkaan. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan Suomi pitää sille esitettyä taakanjakoehdotuksen päästövähennysvelvoitetta (39 % vuoden 2005 tasolta vuoteen 2030 mennessä) erittäin […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suuri valiokunta käsitteli päästövähennysten taakanjakoa osana EU:n ilmastopolitiikkaa

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018