Packalén, Tom ps
Packalén, Tom ps

Kansanedustaja Tom Packalénin mukaan nykyinen ajokorttilainsäädäntö tulee johtamaan merkittäviin ajokieltoihin määräämisen nousuun nykyisessä toimintaympäristössä, jossa ylinopeuden sakotusrajaa on laskettu ja automaattista nopeusvalvontaa on lisätty.

Edustaja Packalén on tehnyt asian korjaamiseksi lakialoitteen. Ajokorttilain muutoksen myötä toistuviin lieviin ylinopeuksiin syyllistyvää kuljettajaa ei enää määrättäisi ajokieltoon. Toistuvista lievistä ylinopeuksista ajokieltoon määrääminen on Packalénin mukaan inhimillisesti ja moraalisesti kestämätöntä. ”Jokainen autoilija joutuu välillä rikkomaan nopeussääntöjä esimerkiksi ohitustilanteissa”.

Packalén huomioi lakialoitteessaan monipuolisesti erilaisia ongelmia, joihin ajokieltoon määrääminen toistuvien lievien ylinopeussakkojen vuoksi johtaa. Esimerkiksi ammattiautoilijoille auto on korvaamaton työväline. Jos esimerkiksi taksinkuljettaja määrätään toistuvien lievien ylinopeussakkojen vuoksi ajokieltoon, niin häneltä häviää ammatti ja elinkeino.

Packalén huomioi lakialoitteessaan nykyisen ajokorttilainsäädännön aluepoliittiset vaikutukset, mitkä ovat erittäin merkittäviä. Jos kuljettaja määrätään toistuvista lievistä ylinopeussakoista johtuen ajokieltoon, niin silloin jää monilta kauppareissut tekemättä ja esimerkiksi omaishoitajien asema erityisesti maakunnissa ja taajamissa heikentyy radikaalisti. Packalén toteaakin lakialoitteessaan, että ”omaishoitajille auto on etenkin maaseudulla ja taajamissa elinehto.

Ilman ajolupaa heidän kykynsä hoitaa lähimmäisiään heikentyisi huomattavasti”.

Packalénin lakialoite korostaa myös ajokieltoihin määräämisen lisääntymisen nykyisen ajokorttilain takia johtavan ongelmiin henkeen ja terveyteen liittyvissä tilanteissa. Aina ei ole aikaa odottaa ambulanssia pitkien välimatkojen Suomessa, ja monen henki on pelastunut, kun on ollut auto ja ajolupa kunnossa ja hengenvaarassa oleva henkilö on saatu ajoissa hoitoon, Packalén  toteaa.

Packalén huomioi lakialoitteessaan ajoluvan tärkeyden myös hoitohenkilökunnalle ja turvallisuusviranomaisille, jotka joutuvat työtehtävissään ajamaan välillä ylinopeutta.