Kulmuni, Katri kesk

Suomea komiteassa edustaa Arktisen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Kulmuni toi Ottawassa esille Suomen arktista osaamista

Arktisten alueiden tietoliikenneyhteydet ja tieteellinen tutkimus nousivat keskustelujen pääaiheiksi, kun kansanedustajia arktisen alueen maista kokoontui Kanadan pääkaupungissa Ottawassa 14.–15.11.2016.

Kokoukset teemat tarjosivat Arktisessa komiteassa Suomea edustavalle kansanedustaja Katri Kulmunille (kesk.) oivan tilaisuuden tuoda esiin Suomen arktista osaamista.

“Suomella on tarjota kehittynyttä teknologiaa, jonka avulla syrjäisten alueiden yhteyksiä voidaan kehittää”, Kulmuni mainitsi.

Hän korosti myös parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä sekä koulutus- ja sosiaalipolitiikan huomioimista huomioimista arktista aluetta kehitettäessä.

Kulmuni tapasi kokouksen yhteydessä Kanadan arktisista asioista vastaavan ministerin Carolyn Bennettin ja senaattori Vernon Whiten. Kulmuni vaihtoi mielipiteitä arktisista kysymyksistä myös Yhdysvaltojen senaatissa Alaskaa edustavan Lisa Murkowskin kanssa. Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyössä arktiset kysymykset nähdään nousevana teemana, kun hallitustenvälisen Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle ensi vuonna.

Arktisen alueen yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen sekä siellä elävien alkuperäiskansojen ja muiden asukkaiden elinolosuhteita ja asemaa. Arktiseen parlamentaarikkokonferenssiin osallistuu kansanedustajia kahdeksasta kansallisesta parlamentista (Pohjoismaista, Kanadasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista) sekä Euroopan parlamentista. Konferenssi kokoontuu joka toinen vuosi. Kokousten välillä työtä johtaa kymmenjäseninen pysyvä komitea. Suomea komiteassa edustaa Arktisen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Lisätietoa Arktisen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnasta eduskunta.fi –palvelussa:
https://www.eduskunta.fi/FI/kansainvalinentoiminta/Arktinen_valtuuskunta/Sivut/default.aspx