Kansanedustaja Ano Turtiainen (vkk) moittii eduskuntaa kovin sanoin puolustusvaliokunnan uudelleen asettamisesta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pyysi puolustusvaliokuntaa ryhtymään toimiin puolustusvaliokunnan asettamiseksi uudestaan, jotta Turtiainen saataisiin savustettua ulos valiokunnan varapaikalta. Normaalisti muutosten sattuessa valiokuntapaikka pysyy, ellei edustaja itse pyydä eroa. Valiokunnan uudelleen asettaminen tällaisessa tilanteessa on Turtiaisen mielestä erittäin moitittavaa toimintaa pelkän tekosyyn pohjalta. Torstain täysistunnossa pitämänsä puheen hän halusi kohdentaa kansalaisille osoittaakseen heille maan ylimmän päätöksenteon mädännäisyyden.

– Haluan saattaa koko kansan tietoon sen, millaista suhmurointia ja totuudenpuhujien syrjintää tässä talossa toteutetaan. Koko prosessissa on kyse ainoastaan siitä, että minut, joka olen ainoa kriittinen ääni eduskunnan konsensuksessa, haluttiin tiputtaa puolustusvaliokunnan varapaikalta pois ja samalla sulkea pois erittäin tärkeästä informaatiosta liittyen epävakaaseen maailmantilanteeseen.  

Turtiainen moittii myös sitä, että hänet jätettiin ulko- ja turvallisuuspoliittista ajankohtaisselontekoa seuraamaan asetetun parlamentaarisen koordinaatiotyöryhmän ulkopuolelle.

– On törkeää, että yksi eduskuntaryhmä pidetään maamme turvallisuutta koskevan informaation ulkopuolella näin äärimmäisen vakavina aikoina. Kansanedustajat huutavat kukin omaa hyvyyttään ja puhuvat kilpaa ja kovaan ääneen avoimuudesta, yhdenvertaisuudesta, tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä, mutta heti tilanteen tullen ollaan valmiita syrjimään, jos näkemykset eivät olekaan tuon konsensuksen mukaisia.

Turtiainen on aiemmin pyytänyt vapautusta liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä, mutta asia ei ole edennyt, vaikka kyseessä ei ole pelkkä varajäsenyys vaan varsinainen jäsenyys. Jostakin syystä perussuomalaiset eivät ole halunneet kyseistä valiokuntaa ryhtyä asettamaan uudelleen, vaikka perusteet olisivat täysin samat kuin puolustusvaliokunnan suhteen.