Helsingin käräjäoikeudesta ilmoitettiin, että valtakunnansyyttäjän minua vastaan nostamien syytteiden pääkäsittelyn istuntopäiväksi on määrätty 24.1.2022. Asiaa ei siis käsitellä vielä tänä syksynä vastoin aiempia oletuksia.

Prosessi sai alkunsa jo yli kaksi vuotta sitten, kesäkuussa 2019 julkaisemastani twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride- tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneen kirkon johdolle. Julkaisuni pääsisältö oli kuvaliite Uuden testamentin Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27.

Kansalaisen rikosilmoituksen pohjalta käynnistyneen esitutkinnan tultua julkisuuteen, rikosilmoituksia tehtailtiin kaikkiaan viisi. Valtakunnansyyttäjä päätöksellään 22.4.2021 nosti syytteen minua vastaan kolmesta eri teosta. Esiin nostettiin v. 2004 julkaistu kirjoittamani pamfletti ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi” ja Ruben Stillerin humoristinen radiokeskustelu. Näiden osalta poliisi ei katsonut rikosta tapahtuneen, mutta valtakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnat suoritettaviksi. Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola joutui myös syytetyksi sen vuoksi, että hän oli vastuussa pamfletin julkaisemisesta ja saatavilla pitämisestä.

Minua epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan mainitun twiitin, 17 vuotta sitten julkaistun pamfletin ja Ruben Stillerin keskusteluohjelmassa 19.12.2019 antamieni lausuntojen vuoksi. Näistä kaikista poliisi on käyttänyt työaikaansa tuntikausia kuulusteluihini ja sen lisäksi moninkertaisesti tutkintaan, selvityksiin ja lausuntoihin, valtakunnansyyttäjän virasto on tutkinut asiaa ennen päätöstään yli puoli vuotta ja ensi vuoden alusta lähtien näillä syytteillä työllistetään oikeuslaitosta. Pidän todennäköisenä, että syytteiden käsittely etenee korkeampiin oikeusasteisiin, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kaikkien syytteiden kohdalla kiistän syyllistyneeni mihinkään lainvastaiseen. Tutkinnan kohteena olevat kirjoitukseni ja lausuntoni kytkeytyvät Raamatun opetuksiin avioliitosta, miehenä ja naisena elämisestä ja erityisesti apostoli Paavalin opetukseen homoseksuaalisista teoista syntinä ja häpeänä.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan näkemykseni olisi, että “homoseksuaalit eivät ole Jumalan luotuja kuten heteroseksuaalit”, ja että pitäisin heitä alempiarvoisina muihin ihmisiin nähden. Tällaista en ole missään yhteydessä sanonut. Väittämät ovat täysin vastoin vakaumustani. Pidän tätä perättömänä lausumana ja myös erittäin loukkaavana homoseksuaaleja ihmisiä kohtaa. Olen moneen kertaan korostanut sitä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan kuviksi ja heillä on yhtäläinen ihmisarvo ja ihmisoikeudet. Kaikki ihmiset ovat syntisiä ja saavat syntinsä anteeksi turvautumalla Jeesuksen sovitustyöhön.

Mahdollinen tuomio kiihottamisrikoksesta olisi enintään kaksi vuotta vankeutta tai sakkorangaistus. Mutta vielä vakavammaksi ongelmaksi nousisi vaatimus sensuurista: käsky poistaa sosiaalisen median päivitykset tai julkaisukielto kirjoitukselle. Tuomio avaisi pään vastaavien julkaisujen kiellolle ja uhkan modernista kirjaroviosta. Odotan oikeuden käsittelyä rauhallisella mielellä luottaen siihen, että Suomessa kunnioitetaan perusoikeuksiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin kirjattua sanan- ja uskonnonvapautta. En peräänny Raamattuun pohjautuvasta vakaumuksestani ja olen valmis puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.

Tutkinnat laukaisseen twiitin kuvasisällön Raamatun teksti Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeista 24–27: ”Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.”

Kuvan saatteeksi kirjoitin kirkon johdolle osoitetun kysymyksen:

Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?