hilkka_kemppi2_pieni

Hilkka Kemppi, Keskustanuorten puheenjohtaja

Viimeaikaiset väkivaltateot ja Suomen vastarintaliikkeen puheet oikeutetusta kurinpalautuksesta Elielinaukion tapahtumien yhteydessä vaativat tänään rauhanpäivänä poliittista väliintuloa yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi. Ei ole olemassa sellaista asiaa, joka oikeuttaisi ihmisen kylmäveriseen väkivaltatekoon.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vajaa vuosi sitten historiallisen päätöslauselman ’Nuoret, rauha ja turvallisuus’, jonka päätökset ovat luonteeltaan kaikkia jäsenmaita sitovia. Päätöslauselma käsittelee nuorten roolia rauhanrakentamisessa ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamista.

SVL määrittelee toimintaansa julkisesti kansallissosialismia eli puhdasrotuisuutta arvostavaksi.

  • Keskustalaiseen arvomaailmaani ei mahdu minkäänlainen ihmisarvon loukkaaminen, ihmisten alistaminen tai eristäminen. Tuomitsen sellaisen järjestäytyneen toiminnan, joka ei pysty suvaitsemaan vastakkaisia mielipiteitä, käyttäytyy väkivaltaisesti tai haluaa sulkea muita ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle. SVL määrittelee itsensä puhdasrotuisuutta kannattavaksi, jonka vuoksi sen toiminnan ei saa antaa jatkua, puheenjohtaja Kemppi korostaa.

Tällaisena epärehellisen populistisen politiikan leimaamana aikakautena tarvitaan voimakasta irtisanoutumista kaikenlaisesta väkivallasta tai sitä liehittelevistä puheista.

  • Vetkuttelulla annamme luvan natsistisen järjestäytymisen mahdollistamiselle.  Myöskään arvojohtajilla, kuten kansanedustajilla ei voi olla kytköksiä väkivaltaisiin järjestöihin.

Väkivallan täydellinen kieltäminen on perimmäinen syy lakien säätämiselle ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiselle.

  • Pelkkä allekirjoitus YK:n paperissa ei riitä, vaan ‘Nuoret, rauha ja turvallisuus’- päätöslauselman toimenpiteitä tulee nyt soveltaa käytäntöön. Radikalisoituminen ja ääriliikkeet ovat vaaraksi nuorille ja koko luottamusyhteiskunnalle.