Olen tänään 9.2.2024 jättänyt eduskunnan puhemiehelle seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien uutta eläinten hyvinvointilakiin liittyvää epäkohtaa. Kirjallisen kysymyksen ovat lisäkseni allekirjoittaneet 19 muuta kansanedustajaa eri eduskuntaryhmistä.

Uusi eläinten hyvinvointilaki (EHL) astui voimaan 1.1.2024. Tällöin voimaan tuli myös ilmoitusvelvollisuus luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittamisesta. Lain mukaan: ”Avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitoa harjoittavan on viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.”

Loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoito on Suomessa pitkälti vapaaehtoistoiminnan varassa, vaikka kyseessä ovat valtion eläimet. Uuden eläinten hyvinvointilain myötä muu kuin ensiapuluontoinen hoitotoiminta muuttuu ilmoituksenvaraiseksi. Aluehallintovirastot vaativat ilmoituksen käsittelystä 620 euron maksun luonnonvaraisten eläintein osalta. Vertailun vuoksi laki vaatii ilmoituksen myös laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta, mutta tämä maksu on suuruudeltaan vain 85 euroa. Maksu määrätään valtioneuvoston asetuksessa aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024. Asetus ei ole tullut luonnonvaraistoimijoille lausuntokierrokselle, eikä toiminnan muuttumisesta maksulliseksi ole annettu ennakkoon mitään tietoa. Näin ollen asetusta ei ole voitu ajoissa myöskään kommentoida.

Näin suuri maksu asettaisi eläinhoitolat kohtuuttomaan asemaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä tämän epäkohdan pikaiseksi korjaamiseksi tai edes kohtuullistamiseksi? Arvoisa ministeri, vaikuttaako näin suuri maksu eläinhoitoloiden mahdollisuuksiin täyttää eläinsuojelulliset lakisääteiset velvoitteensa?