2017-03-17 13_07_51-Asuntopoliittinen_raportti_kokoomus.pdf - Nitro Reader 3

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi perjantaina 17.3. asuntopoliittisen raportin. Raportissa esitetään 66 konkreettista esitystä ja toimenpidettä sujuvamman rakentamisen ja edullisemman ja paremman asumisen edistämiseksi. Raportin tarkoituksena on vauhdittaa norminpurkua, purkaa pullonkauloja rakentamisessa ja esittää konkreettisia ideoita kaavoittamisen sujuvoittamiseksi. Raportin esittelivät Kokoomuksen ministeriryhmässä asuntoasioista vastaava ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen.

”Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän keskustelua asuntopolitiikasta. Asuminen on ihmisen perustarve, joka vaikuttaa kaikkeen. Työnteon kannustavuus, toimeentulo ja kuluttajien ostovoima ovat täysin riippuvaisia siitä, kuinka hyvin asuntomarkkinamme toimivat. Hyvällä asuntopolitiikalla voidaan kohentaa sekä yksittäisten perheiden arkea että vauhdittaa koko Suomen talouskasvua”, sanoo Mykkänen.

”Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lähes joka kolmas lapsiperhe asuu liian ahtaasti. Toisaalla vanhasta omakotitalosta ei tahdo päästä millään eroon, vaikka elämäntilanne vaatisikin jo pienempää ja lähempänä palveluita olevaa asumista. Muun muassa näihin haasteisiin halusimme etsiä ja tarjota konkreettisia ratkaisuja”, sanoo Heinonen.

Raportin mukaan kaavoituksessa tulee etsiä ratkaisuja muun muassa joustavan ja ajassa elävän ns. ”rullaavan kaavoituksen” edistämiseksi sekä mahdollistaa yhä enemmän rakentamisen toimenpiteitä kevyemmillä ilmoitusmenettelyillä. Kansanedustajien mukaan asuntorakentamisen pullonkaulat tulee ottaa vakavasti.

”Kokoomus haluaa maanlaajuisesti ottaa käyttöön rakennusprosesseissa ja kaikissa siihen liittyvissä luvituksissa yhden luukun periaatteen sekä lisätä digitaalista palvelua. Palvelut on saatava yhdestä paikasta sujuvasti ja nopeasti. Lisäksi hakijan tarvitsisi jatkossa toimittaa eri asiakirjat vain kerran viranomaiselle, joka huolehtisi tarvittavien dokumenttien jaon muille viranomaistahoille”, sanoo Mykkänen.

”Kaikki rakentamiseen liittyvät säädökset tulee käydä läpi kriittisesti tarkastellen ja turhia normeja purkaen. Meidän pitää uskaltaa luottaa myös ihmisiin, jotka varmasti tietävät usein byrokraatteja paremmin, mitä he haluavat. Tarvitsemme lisää vapautta ja vastuuta rakentamiseen”, sanoo Heinonen.

Kokoomuksen asuntopoliittinen raportti löytyy osoitteesta: https://issuu.com/kokoomus/docs/asuntopoliittinen_raportti_kokoomus