verticalHalfPicture-720x425-resize

Kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaatii asianomaiselta ministeriltä selvityksen haitallisesta varainsiirtoverosta. Ruoho kysyy mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta asumisen ja työn kohtaanto-ongelmiin vastattaisiin omistusasuntojen varainsiirtoveron poistamisella tai kohtuullistamisella.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Helsingin kaupunki teettivät tutkimuksen “Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset: Tutkimustietoa verouudistuksesta”, joka julkaistiin maaliskuussa 2018. Tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä siitä, että varainsiirtovero vähensi muuttamista. 

Muuttamisen väheneminen puolestaan johtaa siihen, että kotitaloudet asuvat tilanteeseensa nähden kooltaan tai sijainniltaan vääränlaisissa asunnoissa. Vero vähensi sekä maakuntien sisäisiä että maakuntien välisiä muuttoja. Tutkimuksessa havaittiin varainsiirtoveron vaikutukset myös hyvinvointiin: kun asutaan itselle sopimattomassa asunnossa, hyvinvointi heikkenee. 

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on esittänyt vuonna 2016 varainsiirtoveron poistamista ja sen kompensoimista rajaamalla vastaavasti oman asunnon myyntivoiton verovapautta. “Nykyinen malli, jossa esimerkiksi 250 000 euron hintaisesta pientalosta maksetaan 10 000 euron varainsiirtovero, on todella iso paukku monen lapsiperheen talouteen”, huomauttaa Veera Ruoho.

Vuonna 2013 tehty varainsiirtoveron korotus vähensi kaikkien osakehuoneistossa asuvien omistusasujien muuttoja noin 4 prosentilla. “Vero heijastuu työmarkkinoiden toimintaan ja haittaa työvoiman liikkuvuutta. Näitä turhia esteitä olisi nyt purettava ja varallisuusveroa laskettava tai jopa poistettava”, päättää Ruoho.