Oc5xsCGv_400x400

Nuorisoasioista vastaava eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin) haluaa uudistaa poliittisten nuorisojärjestöjen avustusjärjestelmää.

Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mm. järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Ministeri Terho on lähettänyt lausuntokierrokselle nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetusluonnoksen, jossa esitetään, että poliittisten nuorisojärjestöjen avustusten osalta puolueen valtakunnallinen vaikuttavuus lisätään muiden toiminnan laatua arvioivien kriteerien joukkoon.

“Poliittiset nuorisojärjestöt poikkeavat vahvasti toiminnaltaan muista nuorisojärjestöistä, kuten esimerkiksi partiolaisista ja parkourista. Ne järjestävät poliittista toimintaa toisin kuin muut nuorisojärjestöt”, kertoo ministeri Sampo Terho.

“Muutos edistäisi demokratiaa, koska järjestelmä huomioisi myös yhteiskunnalliset muutokset poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustuksien määrää harkittaessa. Nykyjärjestelmässä suuretkaan muutokset puolueiden voimasuhteissa eivät heijastu poliittisten nuorisojärjestöjen suhteellisiin avustusosuuksiin, toisin kuin puolueiden naisjärjestöjen kohdalla”, kertoo Terho. “Puolueiden vaalimenestyksessä on viime aikoina ollut aiempaa enemmän vaihtelua, mutta nuorisojärjestöjen avustusosuudet eivät ole muuttuneet läheskään samassa suhteessa.”

Terhon mielestä käytännössä poliittiset nuorisojärjestöt toimivat emopuolueidensa sateenvarjon alla. “Avustusten saajien tilanne säilyy helposti samanlaisena vuosikymmenestä toiseen, koska enemmän avustusta saavien on resurssiensa avulla mahdollista ylläpitää laajaa toimintaa, mikä heijastuu jälleen korkeana avustuksena seuraavan vuoden toiminnan tukemiseen. Nykyinen järjestelmä perustuu siis saavutettuun etuun. Vakiintuneen vallan pönkittämisen sijaan järjestelmän pitäisi olla reilu myös nuoremmille järjestöille.”